בג"ץ 1292/14, 1785/14, 4064/14 חמידאת ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ואח' הודעה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 1292/14, 1785/14, 4064/14 חמידאת ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ואח' הודעה מטעם המשיב
כתבי בי דין | הודעה | 17.05.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט ובעתירות של ארגונים נוספים נגד צו הקובע כי החלטות המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות שעת חירום ניתנות לערעור רק בפני בג"ץ, ולא בפני בית משפט צבאי. המדינה מודיעה כי בהתאם להחלטת בג"ץ תוקם ועדה מקצועית שתדון בערעורים של פלסטינים שרכושם נתפס בידי הצבא ותמליץ אם יש מקום להחרימו או להשיבו לבעליו. ועדה זו תורכב משלושה חברים בדרגת רב-סרן ומעלה: נציג חיל המודיעין, נציג הפרקליטות הצבאית ונציג המינהל האזרחי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות