בג"ץ 1292/14, 1785/14, 4064/14 חמידאת ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ואח' פסק-דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1292/14, 1785/14, 4064/14 חמידאת ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ואח' פסק-דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 10.05.2017
בג"ץ 1292/14, 1785/14, 4064/14 חמידאת ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ואח' פסק-דין
פסק דין בעתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים להורות לצבא לבטל צו הקובע כי החלטת המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות שעת חירום ניתנות לערעור רק בפני בג"ץ, ולא בפני בית משפט צבאי. בית המשפט דוחה את העתירות, לאחר שהמדינה הודיעה על הקמת ועדה לא משפטית "לבחינת תפיסת טובין", שפלסטיני שרכושו נתפס בידי הצבא זכאי לטעון בפניה בכתב נגד החרמת רכושו תוך 30 יום ממועד תפיסת הרכוש. הוועדה תמסור את המלצתה למפקד הצבאי. השופטים מעירים כי ראוי שהרכב הוועדה יצוין בצו עצמו וכי בראשה יעמוד נציג הפרקליטות הצבאית, ופוסקים הוצאות משפט לטובות העותרים בסך 10,000 ש"ח.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים להורות לצבא לבטל צו הקובע כי החלטת המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות שעת חירום ניתנות לערעור רק בפני בג"ץ, ולא בפני בית משפט צבאי. בית המשפט דוחה את העתירות, לאחר שהמדינה הודיעה על הקמת ועדה לא משפטית "לבחינת תפיסת טובין", שפלסטיני שרכושו נתפס בידי הצבא זכאי לטעון בפניה בכתב נגד החרמת רכושו תוך 30 יום ממועד תפיסת הרכוש. הוועדה תמסור את המלצתה למפקד הצבאי. השופטים מעירים כי ראוי שהרכב הוועדה יצוין בצו עצמו וכי בראשה יעמוד נציג הפרקליטות הצבאית, ופוסקים הוצאות משפט לטובות העותרים בסך 10,000 ש"ח.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות