בג"ץ 7551/17 - הור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7551/17 - הור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 28.09.2017
בג"ץ 7551/17 - הור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לתקן את התקנות לבחינת טובין התשע"ז-2017. התקנות החדשות קובעות שפלסטיני שרכושו נתפס בידי הצבא זכאי לטעון בפני "ועדה לבחינת טובין", והן התקבלו בעקבות עתירות קודמות של המוקד וארגונים נוספים לבטל צו הקובע כי החלטת המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות שעת חירום ניתנות לערעור רק בפני בג"ץ. ואולם, הוועדה אינה מוסמכת לדון במקרים שבהם הוחרם רכוש בטרם החלה את עבודתה, אלא רק במקרים בהם רכוש נתפס אך טרם הוצא לגביו צו החרמה. המוקד מדגיש בעתירתו את האבסורד במצב שבו מוצאים עצמם ללא מענה מתאים דווקא האנשים שבעניינם הנחה בג"ץ את המדינה מלכתחילה להקים ערכאה מקומית ונגישה המוסמכת לדון בהחרמות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לתקן את התקנות לבחינת טובין התשע"ז-2017. התקנות החדשות קובעות שפלסטיני שרכושו נתפס בידי הצבא זכאי לטעון בפני "ועדה לבחינת טובין", והן התקבלו בעקבות עתירות קודמות של המוקד וארגונים נוספים לבטל צו הקובע כי החלטת המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות שעת חירום ניתנות לערעור רק בפני בג"ץ. ואולם, הוועדה אינה מוסמכת לדון במקרים שבהם הוחרם רכוש בטרם החלה את עבודתה, אלא רק במקרים בהם רכוש נתפס אך טרם הוצא לגביו צו החרמה. המוקד מדגיש בעתירתו את האבסורד במצב שבו מוצאים עצמם ללא מענה מתאים דווקא האנשים שבעניינם הנחה בג"ץ את המדינה מלכתחילה להקים ערכאה מקומית ונגישה המוסמכת לדון בהחרמות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות