צו ותקנות בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 54) (יהודה והשומרון), התשע"ז-2017 - הוועדה לבחינת תפיסת טובין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צו ותקנות בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 54) (יהודה והשומרון), התשע"ז-2017 - הוועדה לבחינת תפיסת טובין
חקיקה | חקיקה צבאית | 05.06.2017
צו ותקנות בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 54) (יהודה והשומרון), התשע"ז-2017 - הוועדה לבחינת תפיסת טובין
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות