בג"ץ 1248/17 - דופש ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מתוקנת מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1248/17 - דופש ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מתוקנת מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 10.05.2017
בג"ץ 1248/17 - דופש ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מתוקנת מטעם המשיבים
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לה להאריך את תוקף היתר השהייה של פלסטיני החי בישראל כעשרים שנה ולמנוע את גירושו. המדינה מודיעה כי שר הפנים החליט, בהמלצת הוועדה ההומניטארית, לתת לאיש מעמד ארעי בישראל. בהתייחס לפן העקרוני של חוסר נכונותה של הוועדה להאריך את ההיתרים שנתנה, בטענה כי אין זה בסמכותה, החליטה המדינה להאריך את מעמדם של אותם תושבי שטחים שנישואיהם לתושבי ישראל או אזרחיה הסתיימו בשל גירושין, אלימות או פטירה, עד לקבלת החלטה של הוועדה ההומניטארית בנושא הסדרת מעמדם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לה להאריך את תוקף היתר השהייה של פלסטיני החי בישראל כעשרים שנה ולמנוע את גירושו. המדינה מודיעה כי שר הפנים החליט, בהמלצת הוועדה ההומניטארית, לתת לאיש מעמד ארעי בישראל. בהתייחס לפן העקרוני של חוסר נכונותה של הוועדה להאריך את ההיתרים שנתנה, בטענה כי אין זה בסמכותה, החליטה המדינה להאריך את מעמדם של אותם תושבי שטחים שנישואיהם לתושבי ישראל או אזרחיה הסתיימו בשל גירושין, אלימות או פטירה, עד לקבלת החלטה של הוועדה ההומניטארית בנושא הסדרת מעמדם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות