בג"ץ 1248/17 - דופש ואח' נ' שר הפנים עתירה דחופה למתן צו על תנאי ובקשה דחופה לצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1248/17 - דופש ואח' נ' שר הפנים עתירה דחופה למתן צו על תנאי ובקשה דחופה לצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 07.02.2017
בג"ץ 1248/17 - דופש ואח' נ' שר הפנים עתירה דחופה למתן צו על תנאי ובקשה דחופה לצו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להאריך את תוקף היתר השהייה של פלסטיני החי בישראל זה כעשרים שנה ולמנוע את גירושו. האיש מגדל לבדו ארבעה מתוך חמשת ילדיו (הגדולה כבר בגירה) לאחר שהתגרש מאמם, תושבת העיר. משרד הפנים מסרב להאריך את היתר השהייה של האיש בטענה כי אין זה בסמכותה של הוועדה ההומניטארית, אף שבעבר הוארך מעמדו על ידי אותה ועדה עצמה. המוקד טוען כי סירובו של משרד הפנים להאריך את מעמדם בישראל של האב ושל פונים במצב דומה מנוגד לנהלים ולהיגיון שבבסיסם, וכי ההחלטה מפלה לרעה את תושבי השטחים, לוקה בחוסר סבירות קיצוני ופוגעת בזכות לחיי משפחה ובעקרון טובת הילד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להאריך את תוקף היתר השהייה של פלסטיני החי בישראל זה כעשרים שנה ולמנוע את גירושו. האיש מגדל לבדו ארבעה מתוך חמשת ילדיו (הגדולה כבר בגירה) לאחר שהתגרש מאמם, תושבת העיר. משרד הפנים מסרב להאריך את היתר השהייה של האיש בטענה כי אין זה בסמכותה של הוועדה ההומניטארית, אף שבעבר הוארך מעמדו על ידי אותה ועדה עצמה. המוקד טוען כי סירובו של משרד הפנים להאריך את מעמדם בישראל של האב ושל פונים במצב דומה מנוגד לנהלים ולהיגיון שבבסיסם, וכי ההחלטה מפלה לרעה את תושבי השטחים, לוקה בחוסר סבירות קיצוני ופוגעת בזכות לחיי משפחה ובעקרון טובת הילד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות