המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 1248/17 - דופש ואח' נ' שר הפנים עתירה דחופה למתן צו על תנאי ובקשה דחופה לצו ביניים
חזרה לעמוד הקודם
07.02.2017|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 1248/17 - דופש ואח' נ' שר הפנים עתירה דחופה למתן צו על תנאי ובקשה דחופה לצו ביניים

עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להאריך את תוקף היתר השהייה של פלסטיני החי בישראל זה כעשרים שנה ולמנוע את גירושו. האיש מגדל לבדו ארבעה מתוך חמשת ילדיו (הגדולה כבר בגירה) לאחר שהתגרש מאמם, תושבת העיר. משרד הפנים מסרב להאריך את היתר השהייה של האיש בטענה כי אין זה בסמכותה של הוועדה ההומניטארית, אף שבעבר הוארך מעמדו על ידי אותה ועדה עצמה. המוקד טוען כי סירובו של משרד הפנים להאריך את מעמדם בישראל של האב ושל פונים במצב דומה מנוגד לנהלים ולהיגיון שבבסיסם, וכי ההחלטה מפלה לרעה את תושבי השטחים, לוקה בחוסר סבירות קיצוני ופוגעת בזכות לחיי משפחה ובעקרון טובת הילד.