בג"ץ 6123/17 - מחאמרה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מנהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6123/17 - מחאמרה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מנהלית
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 30.07.2017
בג"ץ 6123/17 - מחאמרה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מנהלית
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת הצבא "להשלים את הריסת שארית הקומה השנייה" במבנה מגורים ביטא שבו גרה משפחתו של אחד משני מבצעי פיגוע ירי בתל אביב ביוני 2016. הצבא כבר הרס את הקומה השנייה בבית זה באוגוסט 2016 והותיר על מכונו חלק קטן במבנה. המוקד טוען כי דינה של ההחלטה להתבטל בשל השיהוי הניכר של מימושו המלא של צו ההריסה. בנוסף טוען המוקד ביחס להצעת הצבא, כי המשפחה תבצע הריסה עצמית של חלק מהמבנה, כי הצבא אינו מוסמך לאלץ את בני משפחתו של המפגע להגיע לבית שאינו שלהם עוד ולבצע עבור המפקד הצבאי את ההריסה שהוא עצמו נמנע מלבצע כשנה קודם לכן.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת הצבא "להשלים את הריסת שארית הקומה השנייה" במבנה מגורים ביטא שבו גרה משפחתו של אחד משני מבצעי פיגוע ירי בתל אביב ביוני 2016. הצבא כבר הרס את הקומה השנייה בבית זה באוגוסט 2016 והותיר על מכונו חלק קטן במבנה. המוקד טוען כי דינה של ההחלטה להתבטל בשל השיהוי הניכר של מימושו המלא של צו ההריסה. בנוסף טוען המוקד ביחס להצעת הצבא, כי המשפחה תבצע הריסה עצמית של חלק מהמבנה, כי הצבא אינו מוסמך לאלץ את בני משפחתו של המפגע להגיע לבית שאינו שלהם עוד ולבצע עבור המפקד הצבאי את ההריסה שהוא עצמו נמנע מלבצע כשנה קודם לכן.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות