המוקד לבג"ץ: להורות לצבא לחזור בו מההחלטה לאכוף מחדש צו הריסה עונשית שלא בוצע במלואו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
31.07.2017
המוקד לבג"ץ: להורות לצבא לחזור בו מההחלטה לאכוף מחדש צו הריסה עונשית שלא בוצע במלואו
המוקד לבג"ץ: להורות לצבא לחזור בו מההחלטה לאכוף מחדש צו הריסה עונשית שלא בוצע במלואו
ביום 24.7.2016 דחה בג"ץ את עתירת המוקד להגנת הפרט ואישר להרוס את הקומה העליונה במבנה בן שתי קומות ביטא, בה התגורר – יחד עם הוריו ואחיו – תושב העיר שביצע פיגוע בת"א כחודשיים קודם לכן. ביום 4.8.2016 הרס הצבא את עיקר הקומה המדוברת, אך מסיבות השמורות עמו הותיר על תלו חדר אחד וכן חדר שירותים הצמוד לו. מיד לאחר ההריסה בנתה עיריית יטא – מטעמים בטיחותיים – מעקה סביב הקומה ההרוסה (כעת הגג של הקומה התחתונה, עליה לא חל כל צו הריסה ואשר משמשת כמקודם למגורים) ואף גידרה את שנותר מגרם המדרגות המוביל אליה.

שנה לאחר ביצוע ההריסה הודיע הצבא, ביום 25.7.2017, כי "נוכח מידע שהובא לידיעתו... בדבר שימוש בני משפחת המחבל בחלק מהמבנה אשר לא נהרס במלואו", בכוונתו "להשלים את הריסת שארית הקומה השנייה, נושא הצו". בהודעה ניתנה אורכה של 72 שעות לפינוי המבנה, בטרם יגיע הצבא לבצע את ההריסה המחודשת. המוקד פנה לצבא וביקש להשהות את ההריסה, תוך שהוא מזכיר את ההסכמות שהושגו במקרה דומה קודם, אולם בקשתו נפלה על אוזניים ערלות. הצבא אף הגדיל לעשות ובהודעה נוספת מיום 27.7.2017 ציין, כי ככל שבני המשפחה "יבצעו הריסה עצמית של חלקי המבנה שנותרו בגג הבית... יסתפק המפקד הצבאי בכך ויאפשר הותרת המעקה לגג המבנה ואת גרם המדרגות, אף שגם הם נבנו בניגוד לצו ההחרמה וההריסה שבנדון".

ביום 30.7.2017 עתר המוקד לבג"ץ נגד החלטת הצבא. המוקד טען, כי דינה של ההחלטה להתבטל, ולו בשל השיהוי הניכר בו נקט הצבא במימוש מלוא צו ההריסה. עוד טען המוקד, כי אין בסמכותו של הצבא לאלץ את בני משפחתו של המפגע להגיע לבית שאינו שלהם עוד ולבצע עבור המפקד הצבאי את ההריסה שהוא עצמו נמנע מלבצע כשנה קודם לכן; מה גם שאמנם בעבר שימש החדר שעל הגג לאחסון חפצים, אולם אלה פונו ממנו זה לא מכבר, ועתה אין הוא משמש עוד איש. בד בבד הדגיש המוקד, כי המעקה והכיסוי לגרם המדרגות נבנו מטעמי זהירות אנושית פשוטה – "מצוות עשה ממש" – ולכן אין להתנות את הותרתם באותה "הריסה עצמית".

בעקבות הגשת העתירה הוציא בג"ץ צו ארעי, המונע את ההריסה עד למתן החלטה אחרת. המדינה התבקשה להגיש את תגובתה לעתירה עד ליום 2.8.2017 בשעה 12:00.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 24.7.2016 דחה בג"ץ את עתירת המוקד להגנת הפרט ואישר להרוס את הקומה העליונה במבנה בן שתי קומות ביטא, בה התגורר – יחד עם הוריו ואחיו – תושב העיר שביצע פיגוע בת"א כחודשיים קודם לכן. ביום 4.8.2016 הרס הצבא את עיקר הקומה המדוברת, אך מסיבות השמורות עמו הותיר על תלו חדר אחד וכן חדר שירותים הצמוד לו. מיד לאחר ההריסה בנתה עיריית יטא – מטעמים בטיחותיים – מעקה סביב הקומה ההרוסה (כעת הגג של הקומה התחתונה, עליה לא חל כל צו הריסה ואשר משמשת כמקודם למגורים) ואף גידרה את שנותר מגרם המדרגות המוביל אליה.

שנה לאחר ביצוע ההריסה הודיע הצבא, ביום 25.7.2017, כי "נוכח מידע שהובא לידיעתו... בדבר שימוש בני משפחת המחבל בחלק מהמבנה אשר לא נהרס במלואו", בכוונתו "להשלים את הריסת שארית הקומה השנייה, נושא הצו". בהודעה ניתנה אורכה של 72 שעות לפינוי המבנה, בטרם יגיע הצבא לבצע את ההריסה המחודשת. המוקד פנה לצבא וביקש להשהות את ההריסה, תוך שהוא מזכיר את ההסכמות שהושגו במקרה דומה קודם, אולם בקשתו נפלה על אוזניים ערלות. הצבא אף הגדיל לעשות ובהודעה נוספת מיום 27.7.2017 ציין, כי ככל שבני המשפחה "יבצעו הריסה עצמית של חלקי המבנה שנותרו בגג הבית... יסתפק המפקד הצבאי בכך ויאפשר הותרת המעקה לגג המבנה ואת גרם המדרגות, אף שגם הם נבנו בניגוד לצו ההחרמה וההריסה שבנדון".

ביום 30.7.2017 עתר המוקד לבג"ץ נגד החלטת הצבא. המוקד טען, כי דינה של ההחלטה להתבטל, ולו בשל השיהוי הניכר בו נקט הצבא במימוש מלוא צו ההריסה. עוד טען המוקד, כי אין בסמכותו של הצבא לאלץ את בני משפחתו של המפגע להגיע לבית שאינו שלהם עוד ולבצע עבור המפקד הצבאי את ההריסה שהוא עצמו נמנע מלבצע כשנה קודם לכן; מה גם שאמנם בעבר שימש החדר שעל הגג לאחסון חפצים, אולם אלה פונו ממנו זה לא מכבר, ועתה אין הוא משמש עוד איש. בד בבד הדגיש המוקד, כי המעקה והכיסוי לגרם המדרגות נבנו מטעמי זהירות אנושית פשוטה – "מצוות עשה ממש" – ולכן אין להתנות את הותרתם באותה "הריסה עצמית".

בעקבות הגשת העתירה הוציא בג"ץ צו ארעי, המונע את ההריסה עד למתן החלטה אחרת. המדינה התבקשה להגיש את תגובתה לעתירה עד ליום 2.8.2017 בשעה 12:00.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות