הגשת תביעת נזיקין כנגד בני משפחות (עזבון) מבצעי פיגועים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הגשת תביעת נזיקין כנגד בני משפחות (עזבון) מבצעי פיגועים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 05.09.2017
הגשת תביעת נזיקין כנגד בני משפחות (עזבון) מבצעי פיגועים
פניית המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה בעקבות החלטתה להגיש שתי תביעות נזיקין נגד עיזבונם של שני מבצעי פיגועים בירושלים, ונוכח דיווחים בתקשורת כי נבחנת הגשת תביעות נוספות. המוקד טוען כי מדובר בהתנהלות הנגועה בחוסר תום לב ומעוררת תחושה של חוסר צדק, שכן במרבית המקרים עיקר העיזבון של מבצעי הפיגועים, מבחינת הערך הכספי, הוא בתי משפחותיהם, שנהרסו לשם ענישה. המוקד מציין כי התביעות הן בסכומים של מיליוני שקלים, אף שמרבית מבצעי הפיגועים היו אנשים צעירים שלא צברו רכוש. כמו כן, עומד המוקד על כך שעלות התביעות ככל הנראה גבוהה מהתועלת שתצמח מהן. בין השאר מבקש המוקד לדעת כיצד מתיישבת התביעה הנזיקית עם הריסת הבתים, והאם נערכת לפני הגשת התביעה בדיקה של גודל העיזבון.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה בעקבות החלטתה להגיש שתי תביעות נזיקין נגד עיזבונם של שני מבצעי פיגועים בירושלים, ונוכח דיווחים בתקשורת כי נבחנת הגשת תביעות נוספות. המוקד טוען כי מדובר בהתנהלות הנגועה בחוסר תום לב ומעוררת תחושה של חוסר צדק, שכן במרבית המקרים עיקר העיזבון של מבצעי הפיגועים, מבחינת הערך הכספי, הוא בתי משפחותיהם, שנהרסו לשם ענישה. המוקד מציין כי התביעות הן בסכומים של מיליוני שקלים, אף שמרבית מבצעי הפיגועים היו אנשים צעירים שלא צברו רכוש. כמו כן, עומד המוקד על כך שעלות התביעות ככל הנראה גבוהה מהתועלת שתצמח מהן. בין השאר מבקש המוקד לדעת כיצד מתיישבת התביעה הנזיקית עם הריסת הבתים, והאם נערכת לפני הגשת התביעה בדיקה של גודל העיזבון.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות