הנדון: הגשת תביעות נזיקין כנגד משפחות (עזבון) מבצעי פיגועים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הגשת תביעות נזיקין כנגד משפחות (עזבון) מבצעי פיגועים
כתבי בי דין | תגובה | 19.09.2017
הנדון: הגשת תביעות נזיקין כנגד משפחות (עזבון) מבצעי פיגועים
תשובת פרקליטות המדינה לפניית המוקד להגנת הפרט בעקבות החלטתה להגיש שתי תביעות נזיקין נגד עיזבונם של שני מבצעי פיגועים בירושלים, ונוכח דיווחים בתקשורת כי נבחנת הגשת תביעות נוספות. הפרקליטות מתייחסת לאחת מטענות המוקד, כי הגשת תביעות נגד מפגעים פלסטינים בלבד, ולא נגד יהודים, מהווה אפליה. בהקשר זה מציינת הפרקליטות כי תביעות מתאימות "תוגשנה ללא אבחנה בין היותם [של מבצעי הפיגוע] ערבים או יהודים במטרה להרתיע מפני ביצוע פיגועים".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת פרקליטות המדינה לפניית המוקד להגנת הפרט בעקבות החלטתה להגיש שתי תביעות נזיקין נגד עיזבונם של שני מבצעי פיגועים בירושלים, ונוכח דיווחים בתקשורת כי נבחנת הגשת תביעות נוספות. הפרקליטות מתייחסת לאחת מטענות המוקד, כי הגשת תביעות נגד מפגעים פלסטינים בלבד, ולא נגד יהודים, מהווה אפליה. בהקשר זה מציינת הפרקליטות כי תביעות מתאימות "תוגשנה ללא אבחנה בין היותם [של מבצעי הפיגוע] ערבים או יהודים במטרה להרתיע מפני ביצוע פיגועים".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות