בג"ץ 1889/18 - טבעוני ואח' נ' משרד הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1889/18 - טבעוני ואח' נ' משרד הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 05.03.2018
בג"ץ 1889/18 - טבעוני ואח' נ' משרד הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט לשפר את תנאי העסקתם של פלסטינים המתגוררים בישראל מכוח היתרי שהייה מתחדשים או היתר מסוג ב'-1 ובקשתם לאיחוד משפחות אושרה, כך שיהיו זהים לתנאי העסקתם של תושבי קבע. המדינה מתייחסת לקבוצה זו כאל "עובדים זרים" ומחילה עליהם שורה של תקנות מכבידות המייקרות את העסקתם בכ-20% לעומת תושבי קבע, ובכך היא פוגעת בכושר השתכרותם וביציבותם התעסוקתית. המוקד עומד על כך שאנשים אלו הם תושבים בפועל של מדינת ישראל, ושרק בשל "הוראת השעה" מעמדם ככאלה אינו מוכר. המוקד מוסיף כי המדינה פוגעת בזכותם לכבוד, לפרנסה לשוויון ולחופש העיסוק.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט לשפר את תנאי העסקתם של פלסטינים המתגוררים בישראל מכוח היתרי שהייה מתחדשים או היתר מסוג ב'-1 ובקשתם לאיחוד משפחות אושרה, כך שיהיו זהים לתנאי העסקתם של תושבי קבע. המדינה מתייחסת לקבוצה זו כאל "עובדים זרים" ומחילה עליהם שורה של תקנות מכבידות המייקרות את העסקתם בכ-20% לעומת תושבי קבע, ובכך היא פוגעת בכושר השתכרותם וביציבותם התעסוקתית. המוקד עומד על כך שאנשים אלו הם תושבים בפועל של מדינת ישראל, ושרק בשל "הוראת השעה" מעמדם ככאלה אינו מוכר. המוקד מוסיף כי המדינה פוגעת בזכותם לכבוד, לפרנסה לשוויון ולחופש העיסוק.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות