עם פרסום הנחיית רשות המסים: פלסטינים המצויים בהליך לאיחוד משפחות בישראל מוכרים מעתה כעובדים מקומיים בכל הנוגע לנקודות זיכוי במס הכנסה והחרגה של מעסיקיהם מתשלום היטל עובד זר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
07.03.2019
עם פרסום הנחיית רשות המסים: פלסטינים המצויים בהליך לאיחוד משפחות בישראל מוכרים מעתה כעובדים מקומיים בכל הנוגע לנקודות זיכוי במס הכנסה והחרגה של מעסיקיהם מתשלום היטל עובד זר
עם פרסום הנחיית רשות המסים: פלסטינים המצויים בהליך לאיחוד משפחות בישראל מוכרים מעתה כעובדים מקומיים בכל הנוגע לנקודות זיכוי במס הכנסה והחרגה של מעסיקיהם מתשלום היטל עובד זר
כ-10,000 פלסטינים מתגוררים כיום בישראל ובירושלים המזרחית מתוקף היתרי שהייה זמניים או אשרות ב/1 הניתנים להם במסגרת הליך לאיחוד משפחות (אחמ"ש), כשאין באפשרותם לקבל מעמד של תושבוּת בישראל משום שחל עליהם חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה). חוק זה אוסר על מתן מעמד בישראל למי שמוגדר כ"תושב האיזור" – היינו, תושב השטחים הכבושים.

אלו הנמנים עם אוכלוסייה זו הוגדרו עד העת האחרונה על-ידי הרשויות כ"עובדים זרים" – הגדרה שפגעה קשות ביכולתם להתפרנס. סיווגם זה שוּנה בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: ביום 13.12.2018 פרסמה רשות המסים הנחייה במסגרתה בוטל היטל העובד הזר שהוטל על מעסיקיהם, ואילו הם עצמם יקבלו מעתה נקודות זיכוי לפי ההוראות הכלליות של פקודת מס הכנסה. שינויים אלו צפויים להוביל לשיפור ניכר בתנאי העסקתם ולהרחבת אפשרויות התעסוקה שלהם בשוק המקומי.

משכך, ביום 6.3.2019 נמחקה העתירה בהתאם לבקשתם המוסכמת של הצדדים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
כ-10,000 פלסטינים מתגוררים כיום בישראל ובירושלים המזרחית מתוקף היתרי שהייה זמניים או אשרות ב/1 הניתנים להם במסגרת הליך לאיחוד משפחות (אחמ"ש), כשאין באפשרותם לקבל מעמד של תושבוּת בישראל משום שחל עליהם חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה). חוק זה אוסר על מתן מעמד בישראל למי שמוגדר כ"תושב האיזור" – היינו, תושב השטחים הכבושים.

אלו הנמנים עם אוכלוסייה זו הוגדרו עד העת האחרונה על-ידי הרשויות כ"עובדים זרים" – הגדרה שפגעה קשות ביכולתם להתפרנס. סיווגם זה שוּנה בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: ביום 13.12.2018 פרסמה רשות המסים הנחייה במסגרתה בוטל היטל העובד הזר שהוטל על מעסיקיהם, ואילו הם עצמם יקבלו מעתה נקודות זיכוי לפי ההוראות הכלליות של פקודת מס הכנסה. שינויים אלו צפויים להוביל לשיפור ניכר בתנאי העסקתם ולהרחבת אפשרויות התעסוקה שלהם בשוק המקומי.

משכך, ביום 6.3.2019 נמחקה העתירה בהתאם לבקשתם המוסכמת של הצדדים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות