הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2017 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2017
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 03.01.2018
הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2017
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2017. המוקד מבקש לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל, ופילוח של הנתונים לקטינים ונשים; על העילות לשלילת המעמד; ועל השבת מעמד התושבוּת, ובפרט כמה בקשות להשבת מעמד זה הוגשו בשנת 2017 וכמה בקשות אושרו, בפילוח לפי שנים. כן מבקש המוקד לדעת האם חל שינוי במדיניות משרד הפנים שלא לשלול את מעמדם של תושבים בשל מגוריהם ב"שכונות תפר" של ירושלים, או במדיניותו כלפי תושבי קבע שעברו להתגורר בגדה המערבית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2017. המוקד מבקש לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל, ופילוח של הנתונים לקטינים ונשים; על העילות לשלילת המעמד; ועל השבת מעמד התושבוּת, ובפרט כמה בקשות להשבת מעמד זה הוגשו בשנת 2017 וכמה בקשות אושרו, בפילוח לפי שנים. כן מבקש המוקד לדעת האם חל שינוי במדיניות משרד הפנים שלא לשלול את מעמדם של תושבים בשל מגוריהם ב"שכונות תפר" של ירושלים, או במדיניותו כלפי תושבי קבע שעברו להתגורר בגדה המערבית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות