הנדון: שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים לשנת 2017 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים לשנת 2017
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 10.04.2018
הנדון: שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים לשנת 2017
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2017. בין היתר מציין משרד הפנים כי בשנת 2017 הפקיעה המדינה את תושבותם של 35 איש, בתוכם 17 נשים ו-4 קטינים. עוד מוסר משרד הפנים כי המדינה השיבה את תושבותם של 51 אנשים וכי הוגשו 57 בקשות להשבת תושבות באותה השנה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2017. בין היתר מציין משרד הפנים כי בשנת 2017 הפקיעה המדינה את תושבותם של 35 איש, בתוכם 17 נשים ו-4 קטינים. עוד מוסר משרד הפנים כי המדינה השיבה את תושבותם של 51 אנשים וכי הוגשו 57 בקשות להשבת תושבות באותה השנה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות