בג"ץ 2852/18 - עמותת גישה ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 2852/18 - עמותת גישה ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 10.04.2018
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה שהגישו שלושה ארגוני זכויות האדם, בהם המוקד להגנת הפרט, לתקן את "נוהל הטיפול בבקשות היתרים לפלסטינים תושבי עזה" כך שסד הזמנים הקבוע בו יהלום את פסיקת בג"ץ. הארגונים טוענים כי הנוהל החדש קובע סד זמנים ארוך ובלתי סביר לטיפול בבקשותיהם של תושבי רצועת עזה המעוניינים להיכנס לישראל, לעבור דרכה לגדה המערבית או לצאת מגשר אלנבי לחו"ל. לפי הנוהל, משך בחינת הבקשה ינוע בין חודש לארבעה חודשים, אף על פי שבשנת 2006 התחייבה המדינה בפני בג"ץ להשיב לבקשות בתוך שלושה שבועות. הארגונים מדגישים כי הארכת משך הטיפול בבקשות גורמת לפגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויות האדם של תושבי הרצועה ובצורכיהם הבסיסיים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות