ערר 1806/16 - חטיב ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול פסק דין המוקד להגנת הפרט
חיפוש
ערר 1806/16 - חטיב ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול פסק דין
פסיקה | פסיקה | 23.05.2018
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קבלת ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לגרש את אימו של נער שנחשד בדקירת שוטר מג"ב בירושלים ב-2015. האם, ילידת הגדה המערבית, נישאה לתושב ירושלים וגרה עמו בעיר משנת 1996. בית הדין קובע כי אין למשרד הפנים סמכות לגרש את מי שחיה בירושלים באופן חוקי רק כדי להענישה על מעשיו של אחר, גם אם מדובר בבן משפחה. בית המשפט מדגיש כי אין מידע קונקרטי שעשוי להעיד כי האם מסוכנת; כי חוק האזרחות לא מתיר למשרד הפנים לגרש אדם מבית שגר בו עשרים שנה רק בשל הרצון להרתיע או להעניש; וכי "אחריות הורית" לא יכולה להיות סיבה להפסקה של הליך לאיחוד משפחות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות