עמ"ן 11930-07-18 - מדינת ישראל נ' חטיב ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עמ"ן 11930-07-18 - מדינת ישראל נ' חטיב ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 03.01.2019
עמ"ן 11930-07-18 - מדינת ישראל נ' חטיב ואח' פסק דין
דחיית ערעור המדינה על קבלת ערר המוקד להגנת הפרט נגד כוונתה לגרש את אמו של נער שנחשד בדקירת שוטר מג"ב בירושלים ב-2015. בית המשפט דוחה את טענת המדינה וקובע כי "מעיקרה, החלטת משרד הפנים אינה מבוססת על שיקולי הרתעה, ספציפית או כללית", ומדגיש כי אין טענה כי האם הייתה מודעת לכוונות בנה, וכי "קשה שלא להתרשם כי בהחלטות בעניינה של המשיבה היה טמון יסוד ענישתי, בגין מעשים שלא עשתה, ואינה אחראית להם". בית המשפט קובע כי על משרד הפנים היה להתחשב בפגיעה החמורה בזכויות היסוד של האישה לחיי משפחה ובחומרת עקירתה מן המקום שבו נמצא מרכז חייה יותר מעשור. בית המשפט מסכם וקובע כי ההחלטה אינה מידתית, ופוסק לטובת המוקד הוצאות בסך 10,000 ש"ח.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית ערעור המדינה על קבלת ערר המוקד להגנת הפרט נגד כוונתה לגרש את אמו של נער שנחשד בדקירת שוטר מג"ב בירושלים ב-2015. בית המשפט דוחה את טענת המדינה וקובע כי "מעיקרה, החלטת משרד הפנים אינה מבוססת על שיקולי הרתעה, ספציפית או כללית", ומדגיש כי אין טענה כי האם הייתה מודעת לכוונות בנה, וכי "קשה שלא להתרשם כי בהחלטות בעניינה של המשיבה היה טמון יסוד ענישתי, בגין מעשים שלא עשתה, ואינה אחראית להם". בית המשפט קובע כי על משרד הפנים היה להתחשב בפגיעה החמורה בזכויות היסוד של האישה לחיי משפחה ובחומרת עקירתה מן המקום שבו נמצא מרכז חייה יותר מעשור. בית המשפט מסכם וקובע כי ההחלטה אינה מידתית, ופוסק לטובת המוקד הוצאות בסך 10,000 ש"ח.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות