המוקד להגנת הפרט - בית הדין לעררים פסל בשנית את החלטת שר הפנים לגרש "מטעמי הרתעה" את קרובי משפחתו של מבצע פיגוע: עניינם יושב לבחינה נוספת במשרד הפנים
חזרה לעמוד הקודם
03.08.2020

בית הדין לעררים פסל בשנית את החלטת שר הפנים לגרש "מטעמי הרתעה" את קרובי משפחתו של מבצע פיגוע: עניינם יושב לבחינה נוספת במשרד הפנים

ביום 2.8.2020 קיבל בית הדין לעררים את ערריו של המוקד נגד החלטת שר הפנים לשלול מארבעה פלסטינים את היתר השהייה שניתן להם במסגרת הליך לאיחוד משפחות. הארבעה חיים מזה שנים בירושלים המזרחית וכל פשעם הוא קרבה מדרגה שנייה ושלישית למבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בשכונת ארמון הנציב שבעיר. המדובר בסבב שני של עררים מטעם המוקד בנושא, לאחר שבית הדין קבע כבר בעבר, כי החלטתו של השר בעניינם של הארבעה התקבלה בצורה פגומה, אך בד בבד הותיר פתח לנקיטת הליכים חדשים כנגדם.

בית הדין לעררים נסמך בהכרעתו על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים מינואר 2019, באומרו כי "מדובר בפסק דין חלוט אשר קבע מפורשות כי בחוק הוראת השעה [חוק האזרחות והכניסה לישראל] לא נקבעה עילה המבוססת על שיקול הרתעתי". באותו פסק דין, שעסק במקרה דומה, אף הוא בטיפולו של המוקד, נדחה ערעור המדינה על קביעתו של בית הדין לעררים, כי לא ניתן לגרש מטעמי הרתעה, ענישה או "אחריות הורית", אישה שבנה נחשד בביצוע פיגוע, ואילו היא עצמה אינה נחשדת בדבר. יצוין כי לאחרונה, במסגרת הליך משפטי נוסף, קבע בית המשפט לעניינים מנהליים לגבי אותה אישה, כי משרד הפנים אינו רשאי לסרב מטעמים שכאלו לבקשתה למעמד ארעי.

בפסק דינו הנוכחי, ציין בית הדין כי פגיעה בזכויות יסוד אפשרית רק כאשר ישנה הסמכה חוקית ברורה, חד משמעית ומפורשת לכך. עוד ציין בית הדין את ההלכה הקובעת, כי ככל שהזכות חשובה יותר והפגיעה בה חמורה יותר, כך יש להקפיד על פירוש מצומצם של ההסמכה. את פסק דינו סיכם בית הדין בקביעה כי בנסיבות עניינם של העוררים, לא ניתנה על ידי משרד הפנים ההתייחסות הנדרשת לכלל השיקולים שהיה עליו לשקול קודם למתן ההחלטה. בשל כך, הורה בית הדין על השבת עניינם של העוררים לבחינה מחודשת ולמתן החלטה – שלישית במספר(!) – בתוך 90 יום.