משרד הפנים עומד על החלטתו לגרש מירושלים את קרובי משפחתו של מבצע פיגוע: המוקד להגנת הפרט ערר כנגד ההחלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
08.07.2018
משרד הפנים עומד על החלטתו לגרש מירושלים את קרובי משפחתו של מבצע פיגוע: המוקד להגנת הפרט ערר כנגד ההחלטה
משרד הפנים עומד על החלטתו לגרש מירושלים את קרובי משפחתו של מבצע פיגוע: המוקד להגנת הפרט ערר כנגד ההחלטה

ביום 12.12.2017 ביטל בית הדין לעררים החלטה של משרד הפנים לשלול מארבעה פלסטינים, החיים מזה שנים בירושלים המזרחית, את היתר השהייה שניתן להם מתוקף הליך לאיחוד משפחות (אחמ"ש). הארבעה הינם קרובי משפחתו של מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בשכונת ארמון הנציב שבירושלים. החלטת בית הדין התקבלה במסגרת עררים שהגיש המוקד להגנת הפרט, בהם טען כי התנהלותו של משרד הפנים פגעה בזכותם של הארבעה להליך הוגן, וכי המדינה מנסה להרחיב את הפגיעה בחפים מפשע מעבר לזו הקבועה בחוק האזרחות והכניסה לישראל, לצורך יצירת הרתעה. בית הדין קבע, כי החלטת משרד הפנים פגומה והורה לפתוח בהליכים חדשים בעניינם של הארבעה, תוך שהוא מאפשר להם לטעון כנגד כוונת השלילה בטרם תתקבל החלטה סופית.


ואכן, ביום 31.12.2017 זומנו הארבעה לראיונות בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית, שבעקבותיהם הודיע שר הפנים על החלטתו המחודשת לבטל את הליכי האחמ"ש בהם הם נוטלים חלק ולשלול את היתרי השהייה שבידיהם. "גורמי הביטחון... הביעו עמדתם לפיה אף לאחר בחינה חוזרת וחרף הטענות המועלות במסגרת הראיונות, מוסיף להתקיים טעם ביטחוני הנעוץ בטעמים הרתעתיים", נכתב בהחלטת השר.


סמוך לאחר מכן, ביום 15.5.2018, הגיש המוקד בפעם השנייה כתבי ערר לבית הדין לעררים, כנגד ההחלטה לגרש את הארבעה, בטענה כי שלילת היתריהם בגין מעשיו של בן משפחתם מדרגה שנייה ושלישית, מטעמי הרתעה גרידא, פסולה מן היסוד ומנוגדת לחוק ולפסיקה בעניין. המוקד טען, כי לא נשקפת מהארבעה עצמם כל סכנה ביטחונית, ישירה או עקיפה, וכי משרד הפנים בעצמו מכיר בכך, ומצהיר כי מטרת השלילה היא יצירת הרתעה – שיקול זר להליכי אחמ"ש. עוד טען המוקד, כי גירושם של הארבעה יוביל לפגיעה חמורה בזכותם החוקתית לחיי משפחה של חפים מפשע מהם נובע כל סיכון.


יצוין, כי בפסק דין שניתן לאחרונה במקרה אחר בו טיפל המוקד להגנת הפרט, קבע בית הדין לעררים, כי שלילת מעמדו של אדם בשל מעשיו של אחר מהווה ענישה קולקטיבית פסולה, וכי אין לשר הפנים סמכות לגרש מירושלים המזרחית את מי שחי בה באופן חוקי כדי להענישו על מעשיו של אחר. עוד קבע בית הדין, כי חוק האזרחות והכניסה לישראל לא מתיר למשרד הפנים לגרש אדם מביתו בשל רצון לייצר הרתעה.


הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 12.12.2017 ביטל בית הדין לעררים החלטה של משרד הפנים לשלול מארבעה פלסטינים, החיים מזה שנים בירושלים המזרחית, את היתר השהייה שניתן להם מתוקף הליך לאיחוד משפחות (אחמ"ש). הארבעה הינם קרובי משפחתו של מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בשכונת ארמון הנציב שבירושלים. החלטת בית הדין התקבלה במסגרת עררים שהגיש המוקד להגנת הפרט, בהם טען כי התנהלותו של משרד הפנים פגעה בזכותם של הארבעה להליך הוגן, וכי המדינה מנסה להרחיב את הפגיעה בחפים מפשע מעבר לזו הקבועה בחוק האזרחות והכניסה לישראל, לצורך יצירת הרתעה. בית הדין קבע, כי החלטת משרד הפנים פגומה והורה לפתוח בהליכים חדשים בעניינם של הארבעה, תוך שהוא מאפשר להם לטעון כנגד כוונת השלילה בטרם תתקבל החלטה סופית.


ואכן, ביום 31.12.2017 זומנו הארבעה לראיונות בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית, שבעקבותיהם הודיע שר הפנים על החלטתו המחודשת לבטל את הליכי האחמ"ש בהם הם נוטלים חלק ולשלול את היתרי השהייה שבידיהם. "גורמי הביטחון... הביעו עמדתם לפיה אף לאחר בחינה חוזרת וחרף הטענות המועלות במסגרת הראיונות, מוסיף להתקיים טעם ביטחוני הנעוץ בטעמים הרתעתיים", נכתב בהחלטת השר.


סמוך לאחר מכן, ביום 15.5.2018, הגיש המוקד בפעם השנייה כתבי ערר לבית הדין לעררים, כנגד ההחלטה לגרש את הארבעה, בטענה כי שלילת היתריהם בגין מעשיו של בן משפחתם מדרגה שנייה ושלישית, מטעמי הרתעה גרידא, פסולה מן היסוד ומנוגדת לחוק ולפסיקה בעניין. המוקד טען, כי לא נשקפת מהארבעה עצמם כל סכנה ביטחונית, ישירה או עקיפה, וכי משרד הפנים בעצמו מכיר בכך, ומצהיר כי מטרת השלילה היא יצירת הרתעה – שיקול זר להליכי אחמ"ש. עוד טען המוקד, כי גירושם של הארבעה יוביל לפגיעה חמורה בזכותם החוקתית לחיי משפחה של חפים מפשע מהם נובע כל סיכון.


יצוין, כי בפסק דין שניתן לאחרונה במקרה אחר בו טיפל המוקד להגנת הפרט, קבע בית הדין לעררים, כי שלילת מעמדו של אדם בשל מעשיו של אחר מהווה ענישה קולקטיבית פסולה, וכי אין לשר הפנים סמכות לגרש מירושלים המזרחית את מי שחי בה באופן חוקי כדי להענישו על מעשיו של אחר. עוד קבע בית הדין, כי חוק האזרחות והכניסה לישראל לא מתיר למשרד הפנים לגרש אדם מביתו בשל רצון לייצר הרתעה.


מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות