ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' הרחבת טיעון מטעם העוררים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' הרחבת טיעון מטעם העוררים
כתבי בי דין | ערעור | 02.02.2017
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' הרחבת טיעון מטעם העוררים
הרחבת טיעונים בערר שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד החלטת משרד הפנים לגרש אב ובנו החיים בישראל בהיתרי שהייה בעוד יתר בני משפחתם גרים בישראל במעמד של תושבים. בינואר 2017 ביצע אחיה למחצה של האם פיגוע דריסה, ולאחר מכן נימק משרד הפנים את שלילת ההיתרים בכך ש"מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דעא"ש". לטענת המוקד, נימוק זה סותר את הוראות החוק. המוקד עומד על כך שעל פי הפסיקה והנהלים לא ניתן לסרב לבקשת איחוד משפחות מטעמים הקשורים בבן משפחתו של המזמין (האם, במקרה זה), וכי ניתן לדחות בקשה על סמך שיקולי ביטחון רק אם אלה נוגעים למחזיק ההיתר עצמו. המוקד מוסיף כי שלילת ההיתרים פוגעת אנושות בזכותם לחיי משפחה.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הרחבת טיעונים בערר שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד החלטת משרד הפנים לגרש אב ובנו החיים בישראל בהיתרי שהייה בעוד יתר בני משפחתם גרים בישראל במעמד של תושבים. בינואר 2017 ביצע אחיה למחצה של האם פיגוע דריסה, ולאחר מכן נימק משרד הפנים את שלילת ההיתרים בכך ש"מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דעא"ש". לטענת המוקד, נימוק זה סותר את הוראות החוק. המוקד עומד על כך שעל פי הפסיקה והנהלים לא ניתן לסרב לבקשת איחוד משפחות מטעמים הקשורים בבן משפחתו של המזמין (האם, במקרה זה), וכי ניתן לדחות בקשה על סמך שיקולי ביטחון רק אם אלה נוגעים למחזיק ההיתר עצמו. המוקד מוסיף כי שלילת ההיתרים פוגעת אנושות בזכותם לחיי משפחה.

מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות