ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
פסיקה | החלטה | 01.10.2017
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
דחיית בית הדין לעררים את בקשתם של תנועת אם תרצו והורים ששכלו את בתם בפיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017 להצטרף כבעלי דין בעררים שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לשלול את מעמדם בישראל של קרובי משפחת הדורס. בית הדין קובע כי אינו מוצא נגיעה ישירה של המבקשים לערר, וכי הם "לא הצביעו על נימוקים מעבר לאמור בעמדת המדינה וכן לא על תרומה בעלת משמעות בהקשר לסוגיה המתבררת". בית המשפט מוסיף כי המבקשים יהיו רשאים להשמיע את טיעוניהם אך לא כצדדים להליך.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית בית הדין לעררים את בקשתם של תנועת אם תרצו והורים ששכלו את בתם בפיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017 להצטרף כבעלי דין בעררים שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לשלול את מעמדם בישראל של קרובי משפחת הדורס. בית הדין קובע כי אינו מוצא נגיעה ישירה של המבקשים לערר, וכי הם "לא הצביעו על נימוקים מעבר לאמור בעמדת המדינה וכן לא על תרומה בעלת משמעות בהקשר לסוגיה המתבררת". בית המשפט מוסיף כי המבקשים יהיו רשאים להשמיע את טיעוניהם אך לא כצדדים להליך.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות