ערר 1400/17 - מעשור ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה הודעה מטעם העוררים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 1400/17 - מעשור ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה הודעה מטעם העוררים
כתבי בי דין | הודעה | 22.06.2017
ערר 1400/17 - מעשור ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה הודעה מטעם העוררים
הודעת המוקד להגנת הפרט בעררים נגד החלטת משרד הפנים לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה בני משפחה של מבצע פיגוע דריסה בינואר 2017. המוקד מודיע כי הוא מתנגד נחרצות לבקשת המדינה להציג חומר חסוי שלפיו שלילת המעמד תסייע ביצירת הרתעה. המוקד טוען כי חוק האזרחות מאפשר לבטל את מעמדו של אדם מסיבות ביטחוניות רק אם מדובר במניעה ביטחונית ישירה הקשורה אליו או לבן משפחתו מדרגת קרבה ראשונה, וכי אין בחוק כל היתר לשלילת מעמד מטעמי הרתעה גרידא. המוקד מוסיף כי שלילת המעמד מטעמים של הרתעה מנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המוקד להגנת הפרט בעררים נגד החלטת משרד הפנים לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה בני משפחה של מבצע פיגוע דריסה בינואר 2017. המוקד מודיע כי הוא מתנגד נחרצות לבקשת המדינה להציג חומר חסוי שלפיו שלילת המעמד תסייע ביצירת הרתעה. המוקד טוען כי חוק האזרחות מאפשר לבטל את מעמדו של אדם מסיבות ביטחוניות רק אם מדובר במניעה ביטחונית ישירה הקשורה אליו או לבן משפחתו מדרגת קרבה ראשונה, וכי אין בחוק כל היתר לשלילת מעמד מטעמי הרתעה גרידא. המוקד מוסיף כי שלילת המעמד מטעמים של הרתעה מנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות