ערר 3289/18 - קנבר ואח' נ' שר הפנים ואח' ערר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 3289/18 - קנבר ואח' נ' שר הפנים ואח' ערר
כתבי בי דין | ערעור | 14.05.2018
ערר 3289/18 - קנבר ואח' נ' שר הפנים ואח' ערר
ערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לבטל שנית את מעמדה של אישה, בעלת היתרי שהייה מתחדשים, שבעלה וילדיה תושבי קבע בירושלים המזרחית. אחיו למחצה של הבעל ביצע פיגוע דריסה. המוקד טוען כי שלילת ההיתרים בגין מעשי האח מטעמי הרתעה מנוגדת לחוק ולפסיקות בעניין, ונעשתה ללא סמכות. המוקד מדגיש כי לא נשקפת מהאישה כל סכנה ביטחונית, וכי גירושה יפגע בזכויות היסוד שלה לכבוד ולחיי משפחה. המוקד מציין כי הערר הקודם שהגיש בעניינה נמחק וכי נפסקו לטובתו הוצאות לאחר שתקבלו טענותיו כי ההליך שניהל משרד הפנים היה פגום מהיסוד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לבטל שנית את מעמדה של אישה, בעלת היתרי שהייה מתחדשים, שבעלה וילדיה תושבי קבע בירושלים המזרחית. אחיו למחצה של הבעל ביצע פיגוע דריסה. המוקד טוען כי שלילת ההיתרים בגין מעשי האח מטעמי הרתעה מנוגדת לחוק ולפסיקות בעניין, ונעשתה ללא סמכות. המוקד מדגיש כי לא נשקפת מהאישה כל סכנה ביטחונית, וכי גירושה יפגע בזכויות היסוד שלה לכבוד ולחיי משפחה. המוקד מציין כי הערר הקודם שהגיש בעניינה נמחק וכי נפסקו לטובתו הוצאות לאחר שתקבלו טענותיו כי ההליך שניהל משרד הפנים היה פגום מהיסוד.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות