המוקד להגנת הפרט - ערר 3289/18 - קנבר ואח' נ' שר הפנים ואח' ערר
חזרה לעמוד הקודם
14.05.2018|כתבי בי דין|ערעור

ערר 3289/18 - קנבר ואח' נ' שר הפנים ואח' ערר

ערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לבטל שנית את מעמדה של אישה, בעלת היתרי שהייה מתחדשים, שבעלה וילדיה תושבי קבע בירושלים המזרחית. אחיו למחצה של הבעל ביצע פיגוע דריסה. המוקד טוען כי שלילת ההיתרים בגין מעשי האח מטעמי הרתעה מנוגדת לחוק ולפסיקות בעניין, ונעשתה ללא סמכות. המוקד מדגיש כי לא נשקפת מהאישה כל סכנה ביטחונית, וכי גירושה יפגע בזכויות היסוד שלה לכבוד ולחיי משפחה. המוקד מציין כי הערר הקודם שהגיש בעניינה נמחק וכי נפסקו לטובתו הוצאות לאחר שתקבלו טענותיו כי ההליך שניהל משרד הפנים היה פגום מהיסוד.

מסמכים קשורים

ערר (י-ם) 3285/18 מאשור ואח' נ' מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
02.08.2020 | פסיקה
קרא עוד
ערר 3286/18 - עויסאת ואח' נ' שר הפנים ואח' ערר
15.05.2018 | ערעור
קרא עוד
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
11.03.2018 | פסיקה / עליון
קרא עוד
ערר 1399/17 עויסאת ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
12.12.2017 | פסיקה
קרא עוד
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה דחופה מטעם העוררים להודעת המשיבה מהיום
07.12.2017 | תגובה
קרא עוד
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
01.10.2017 | החלטה
קרא עוד
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' בקשה להצטרף להליך כבעל דין
30.08.2017 | בקשה
קרא עוד
ערר 1400/17 - מעשור ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה הודעה מטעם העוררים
22.06.2017 | הודעה
קרא עוד
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה
06.06.2017 | תגובה
קרא עוד
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה
05.06.2017 | תגובה
קרא עוד
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' הרחבת טיעון מטעם העוררים
02.02.2017 | ערעור
קרא עוד
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' הרחבת טיעון מטעם העוררים
02.02.2017 | ערעור
קרא עוד
ערר 1399/17 - עוויסאת ואח' נ' שר הפנים ואח' ערר דחוף, בקשה בהולה למתן צו ארעי וצו ביניים ובקשה להרחבת טיעון
26.01.2017 | ערעור
קרא עוד
ערר 1399/17 - עויסאת ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה החלטה
26.01.2017 | החלטה
קרא עוד