ערר 3286/18 - עויסאת ואח' נ' שר הפנים ואח' ערר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 3286/18 - עויסאת ואח' נ' שר הפנים ואח' ערר
כתבי בי דין | ערעור | 15.05.2018
ערר 3286/18 - עויסאת ואח' נ' שר הפנים ואח' ערר
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לבטל שנית את מעמדו של יליד הגדה מערבית, בעל היתרי שהייה זמניים, בן לתושבת ירושלים, לשהות בעירו, לאחר שדודו ביצע פיגוע דריסה. המוקד טוען כי שלילת ההיתרים בגין מעשי הדוד מטעמי הרתעה מנוגדת לחוק ולפסיקות בעניין, ונעשתה ללא סמכות. המוקד מדגיש כי לא נשקפת מהצעיר כל סכנה ביטחונית. בנוסף טוען המוקד כי גירושו של הצעיר יפגע בזכויות היסוד שלו לכבוד ולחיי משפחה. המוקד מציין כי הערר הקודם שהגיש בעניינו נמחק וכי נפסקו לטובתו הוצאות לאחר שתקבלו טענותיו כי ההליך שניהל משרד הפנים היה פגום מהיסוד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לבטל שנית את מעמדו של יליד הגדה מערבית, בעל היתרי שהייה זמניים, בן לתושבת ירושלים, לשהות בעירו, לאחר שדודו ביצע פיגוע דריסה. המוקד טוען כי שלילת ההיתרים בגין מעשי הדוד מטעמי הרתעה מנוגדת לחוק ולפסיקות בעניין, ונעשתה ללא סמכות. המוקד מדגיש כי לא נשקפת מהצעיר כל סכנה ביטחונית. בנוסף טוען המוקד כי גירושו של הצעיר יפגע בזכויות היסוד שלו לכבוד ולחיי משפחה. המוקד מציין כי הערר הקודם שהגיש בעניינו נמחק וכי נפסקו לטובתו הוצאות לאחר שתקבלו טענותיו כי ההליך שניהל משרד הפנים היה פגום מהיסוד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות