ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה
כתבי בי דין | תגובה | 05.06.2017
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה
תשובת משרד הפנים לערר שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד החלטת משרד הפנים לגרש פלסטינית שבנה ביצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. משרד הפנים חוזר על טענתו כי האם נמצאת במערכת יחסים ביגמית וכי היא מסרה לרשויות מידע כוזב שעל פיו קיבלה את מעמדה בישראל. המדינה מדגישה כי "לא ייתכן, כי יוקנה למבקש מעמד עקב מסירת מידע שקרי שיש בו כדי להטעות".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד הפנים לערר שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד החלטת משרד הפנים לגרש פלסטינית שבנה ביצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. משרד הפנים חוזר על טענתו כי האם נמצאת במערכת יחסים ביגמית וכי היא מסרה לרשויות מידע כוזב שעל פיו קיבלה את מעמדה בישראל. המדינה מדגישה כי "לא ייתכן, כי יוקנה למבקש מעמד עקב מסירת מידע שקרי שיש בו כדי להטעות".
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות