ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם העוררים לבקשה להצטרף כבעלי דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם העוררים לבקשה להצטרף כבעלי דין
כתבי בי דין | תשובה לבקשה | 31.08.2017
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם העוררים לבקשה להצטרף כבעלי דין
תגובת המוקד להגנת הפרט לבקשתם של תנועת אם תרצו והורים ששכלו בת בפיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017 להצטרף כבעלי דין בעררים שהגיש המוקד נגד כוונת המדינה לשלול את מעמדם בישראל של קרובי משפחת הדורס. המוקד מתנגד לבקשת הצירוף כיוון שההליך לא עוסק במפגע אלא בבני משפחתו, שאינם נאשמים בדבר. בפרט, המוקד טוען כי אין קשר בין מטרותיה של אם תרצו לבין הסוגיה הנדונה. המוקד מוסיף שלא ברור אילו מזכויות ההורים השכולים עלולות להיפגע אם לא יצורפו להליך ואיזו תועלת תצמח כביכול מצירוף אם תרצו. כמו כן, המוקד מצביע על טעם לפגם בהגשת הבקשה כשמונה חודשים לאחר פתיחת ההליך.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט לבקשתם של תנועת אם תרצו והורים ששכלו בת בפיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017 להצטרף כבעלי דין בעררים שהגיש המוקד נגד כוונת המדינה לשלול את מעמדם בישראל של קרובי משפחת הדורס. המוקד מתנגד לבקשת הצירוף כיוון שההליך לא עוסק במפגע אלא בבני משפחתו, שאינם נאשמים בדבר. בפרט, המוקד טוען כי אין קשר בין מטרותיה של אם תרצו לבין הסוגיה הנדונה. המוקד מוסיף שלא ברור אילו מזכויות ההורים השכולים עלולות להיפגע אם לא יצורפו להליך ואיזו תועלת תצמח כביכול מצירוף אם תרצו. כמו כן, המוקד מצביע על טעם לפגם בהגשת הבקשה כשמונה חודשים לאחר פתיחת ההליך.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות