הנדון: טיעונים בכתב נגד הודעה על כוונה לשלול מעמד של תושבות קבע ע"ש הגב' ____ קונבר, ת"ז ______ הודעה מיום 10.1.2017 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: טיעונים בכתב נגד הודעה על כוונה לשלול מעמד של תושבות קבע ע"ש הגב' ____ קונבר, ת"ז ______ הודעה מיום 10.1.2017
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 18.01.2017
הנדון: טיעונים בכתב נגד הודעה על כוונה לשלול מעמד של תושבות קבע ע"ש הגב' ____ קונבר, ת"ז ______ הודעה מיום 10.1.2017
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעקבות החלטתו לשלול את תושבותה של אמו של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. האישה, ילידת הגדה המערבית, נישאה לתושב ירושלים ומאז שנות ה-80 היא בעלת תושבות קבע. המוקד טוען כי ההחלטה לשלול את תושבותה על סמך הטענה כי חייתה בנישואי ביגמיה מתבססת על מידע ישן, לא ברור ואולי אף שגוי. לפי המוקד, אילו היה ממש בטענה, לא ברור מדוע נמנע משרד הפנים מכל פעולה בעניין זה במשך עשרות שנים. המוקד מוסיף כי ההחלטה אינה סבירה או מידתית וכי היא פסולה מהיסוד. כמו כן מצביע המוקד על כך שההחלטה ניתנה בחוסר סמכות ומראה שעומדים בבסיסה שיקולים זרים שעניינם ענישה קולקטיבית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעקבות החלטתו לשלול את תושבותה של אמו של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. האישה, ילידת הגדה המערבית, נישאה לתושב ירושלים ומאז שנות ה-80 היא בעלת תושבות קבע. המוקד טוען כי ההחלטה לשלול את תושבותה על סמך הטענה כי חייתה בנישואי ביגמיה מתבססת על מידע ישן, לא ברור ואולי אף שגוי. לפי המוקד, אילו היה ממש בטענה, לא ברור מדוע נמנע משרד הפנים מכל פעולה בעניין זה במשך עשרות שנים. המוקד מוסיף כי ההחלטה אינה סבירה או מידתית וכי היא פסולה מהיסוד. כמו כן מצביע המוקד על כך שההחלטה ניתנה בחוסר סמכות ומראה שעומדים בבסיסה שיקולים זרים שעניינם ענישה קולקטיבית.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות