ערר 1399/17 עויסאת ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 1399/17 עויסאת ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה | פסיקה | 12.12.2017
ערר 1399/17 עויסאת ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
החלטת בית הדין לעררים לבטל את שלילת מעמדם בישראל של ארבעה בני משפחה של מבצע פיגוע דריסה בינואר 2017. במסגרת דיון בעררים שהגיש המוקד להגנת הפרט קבע בית הדין כי נפל פגם במהלך השימוע שנערך לבני המשפחה וכי "בבסיס ההחלטה לביטול היתרי שהייה של העוררים עומדים טעמים אחרים ושונים מאלו אשר צוינו במכתבי המשיבה". הדיין מורה למשרד הפנים, ששלל את מעמדם, לקיים לעוררים ראיונות חדשים, ופוסק הוצאות בסך 3,500 שקל בכל ערר. בנוסף מותיר בית הדין את צווי ההגנה שניתנו על ידו לעוררים במסגרת ההליכים שנמחקו למשך 30 יום ממועד מתן החלטה חדשה בעניינם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת בית הדין לעררים לבטל את שלילת מעמדם בישראל של ארבעה בני משפחה של מבצע פיגוע דריסה בינואר 2017. במסגרת דיון בעררים שהגיש המוקד להגנת הפרט קבע בית הדין כי נפל פגם במהלך השימוע שנערך לבני המשפחה וכי "בבסיס ההחלטה לביטול היתרי שהייה של העוררים עומדים טעמים אחרים ושונים מאלו אשר צוינו במכתבי המשיבה". הדיין מורה למשרד הפנים, ששלל את מעמדם, לקיים לעוררים ראיונות חדשים, ופוסק הוצאות בסך 3,500 שקל בכל ערר. בנוסף מותיר בית הדין את צווי ההגנה שניתנו על ידו לעוררים במסגרת ההליכים שנמחקו למשך 30 יום ממועד מתן החלטה חדשה בעניינם.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות