הנדון: הודעה על כוונה לשלול מעמד של תושבות קבע מגב' ___ קונבר, ת"ז___; ממר ___ קונבר, ת"ז___; מגב' ___ קונבר, ת"ז ___; וממר ___ קונבר, ת"ז ___ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הודעה על כוונה לשלול מעמד של תושבות קבע מגב' ___ קונבר, ת"ז___; ממר ___ קונבר, ת"ז___; מגב' ___ קונבר, ת"ז ___; וממר ___ קונבר, ת"ז ___
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 10.01.2017
הנדון: הודעה על כוונה לשלול מעמד של תושבות קבע מגב' ___ קונבר, ת"ז___; ממר ___ קונבר, ת"ז___; מגב' ___ קונבר, ת"ז ___; וממר ___ קונבר, ת"ז ___
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעקבות התנהלותו בהליכי שלילת מעמדם בישראל של אנשים שקרוב משפחתם ביצע פיגוע בירושלים בינואר 2017. המוקד קובל על החלטת המשרד להזמין את קרובי המשפחה לשימוע בתוך פחות מיממה מרגע קבלת הזימון. המוקד טוען כי הזכות לשימוע היא זכות בסיסית ולא ניתן להתכונן להליך מסוג זה ללא התרעה, וכי התנהלות המשרד מעלה חשש כי מדובר "אך במראית עין של הליך שימוע, ולא ברצון לבחון באופן מהותי את הטענות". המוקד דורש כי השימוע יידחה במספר ימים ומבהיר כי אין בכוונתו להתייצב לשימוע מחר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעקבות התנהלותו בהליכי שלילת מעמדם בישראל של אנשים שקרוב משפחתם ביצע פיגוע בירושלים בינואר 2017. המוקד קובל על החלטת המשרד להזמין את קרובי המשפחה לשימוע בתוך פחות מיממה מרגע קבלת הזימון. המוקד טוען כי הזכות לשימוע היא זכות בסיסית ולא ניתן להתכונן להליך מסוג זה ללא התרעה, וכי התנהלות המשרד מעלה חשש כי מדובר "אך במראית עין של הליך שימוע, ולא ברצון לבחון באופן מהותי את הטענות". המוקד דורש כי השימוע יידחה במספר ימים ומבהיר כי אין בכוונתו להתייצב לשימוע מחר.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות