הנדון: נוהל חדש בנושא התנהלות מאבטחים בלשכתכם? יחס משפיל כלפי בני משפחת קונבר. אירוע מיום: 18.1.2017 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: נוהל חדש בנושא התנהלות מאבטחים בלשכתכם? יחס משפיל כלפי בני משפחת קונבר. אירוע מיום: 18.1.2017
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 22.01.2017
הנדון: נוהל חדש בנושא התנהלות מאבטחים בלשכתכם? יחס משפיל כלפי בני משפחת קונבר. אירוע מיום: 18.1.2017
פניית המוקד להגנת הפרט בעקבות התנהגות המאבטחים בלשכת משרד הפנים בוואדי ג'וז כלפי משפחתו של מבצע פיגוע בירושלים בינואר 2017. המוקד ליווה את בני המשפחה לשימוע שנערך בעניינם, ולאורך כל הדרך התלוו אליהם מאבטחים צמודים, שאף המתינו עד ליציאת המשפחה מהשירותים וכניסתה ללשכה. המוקד מציין כי זאת התנהלות חריגה של משרד הפנים, וכי מעולם לא לווה אף עורך דין מהמוקד או מי מהפונים ללשכה שהוא ייצג בצורה כה משפילה ומבזה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט בעקבות התנהגות המאבטחים בלשכת משרד הפנים בוואדי ג'וז כלפי משפחתו של מבצע פיגוע בירושלים בינואר 2017. המוקד ליווה את בני המשפחה לשימוע שנערך בעניינם, ולאורך כל הדרך התלוו אליהם מאבטחים צמודים, שאף המתינו עד ליציאת המשפחה מהשירותים וכניסתה ללשכה. המוקד מציין כי זאת התנהלות חריגה של משרד הפנים, וכי מעולם לא לווה אף עורך דין מהמוקד או מי מהפונים ללשכה שהוא ייצג בצורה כה משפילה ומבזה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות