המוקד להגנת הפרט - הנדון: נוהל חדש בנושא התנהלות מאבטחים בלשכתכם? יחס משפיל כלפי בני משפחת קונבר. אירוע מיום: 18.1.2017
חזרה לעמוד הקודם
22.01.2017|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: נוהל חדש בנושא התנהלות מאבטחים בלשכתכם? יחס משפיל כלפי בני משפחת קונבר. אירוע מיום: 18.1.2017

פניית המוקד להגנת הפרט בעקבות התנהגות המאבטחים בלשכת משרד הפנים בוואדי ג'וז כלפי משפחתו של מבצע פיגוע בירושלים בינואר 2017. המוקד ליווה את בני המשפחה לשימוע שנערך בעניינם, ולאורך כל הדרך התלוו אליהם מאבטחים צמודים, שאף המתינו עד ליציאת המשפחה מהשירותים וכניסתה ללשכה. המוקד מציין כי זאת התנהלות חריגה של משרד הפנים, וכי מעולם לא לווה אף עורך דין מהמוקד או מי מהפונים ללשכה שהוא ייצג בצורה כה משפילה ומבזה.