הנדון: תלונה ומחאה חריפה על הפגיעה בזכות להליך הוגן המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: תלונה ומחאה חריפה על הפגיעה בזכות להליך הוגן
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 11.01.2017
הנדון: תלונה ומחאה חריפה על הפגיעה בזכות להליך הוגן
בקשת המוקד להגנת הפרט מהיועץ המשפטי לממשלה כי יתערב בהתנהלות משרד הפנים בהליכי שלילת מעמדם בישראל של אנשים שקרוב משפחתם ביצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. המוקד טוען כי החלטת המשרד לשלול את מעמד קרובי המשפחה ולהזמינם לשימוע בתוך פחות מיממה מרגע קבלת הזימון, ללא אפשרות להתכונן או להגיש טיעונים בכתב, פוגעת בזכותם להליך הוגן. המוקד מדגיש כי "מתן פרק זמן של שעות ספורות לצורך גיבוש והעלאת טיעונים כנגד כוונה לשלול זכויות כה קרדינאליות, אינו הגון, בלשון המעטה, וחוטא לחשיבותה הרבה של הזכות לשימוע. השתלשלות האירועים עד כה מצביעה על כך שאין כל כוונה לקיים, ולו מראית עין, הליך הוגן".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מהיועץ המשפטי לממשלה כי יתערב בהתנהלות משרד הפנים בהליכי שלילת מעמדם בישראל של אנשים שקרוב משפחתם ביצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. המוקד טוען כי החלטת המשרד לשלול את מעמד קרובי המשפחה ולהזמינם לשימוע בתוך פחות מיממה מרגע קבלת הזימון, ללא אפשרות להתכונן או להגיש טיעונים בכתב, פוגעת בזכותם להליך הוגן. המוקד מדגיש כי "מתן פרק זמן של שעות ספורות לצורך גיבוש והעלאת טיעונים כנגד כוונה לשלול זכויות כה קרדינאליות, אינו הגון, בלשון המעטה, וחוטא לחשיבותה הרבה של הזכות לשימוע. השתלשלות האירועים עד כה מצביעה על כך שאין כל כוונה לקיים, ולו מראית עין, הליך הוגן".
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות