המוקד להגנת הפרט - הנדון: תלונה ומחאה חריפה על הפגיעה בזכות להליך הוגן
חזרה לעמוד הקודם
11.01.2017|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: תלונה ומחאה חריפה על הפגיעה בזכות להליך הוגן

בקשת המוקד להגנת הפרט מהיועץ המשפטי לממשלה כי יתערב בהתנהלות משרד הפנים בהליכי שלילת מעמדם בישראל של אנשים שקרוב משפחתם ביצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. המוקד טוען כי החלטת המשרד לשלול את מעמד קרובי המשפחה ולהזמינם לשימוע בתוך פחות מיממה מרגע קבלת הזימון, ללא אפשרות להתכונן או להגיש טיעונים בכתב, פוגעת בזכותם להליך הוגן. המוקד מדגיש כי "מתן פרק זמן של שעות ספורות לצורך גיבוש והעלאת טיעונים כנגד כוונה לשלול זכויות כה קרדינאליות, אינו הגון, בלשון המעטה, וחוטא לחשיבותה הרבה של הזכות לשימוע. השתלשלות האירועים עד כה מצביעה על כך שאין כל כוונה לקיים, ולו מראית עין, הליך הוגן".

מסמכים קשורים

ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
11.03.2018 | פסיקה / עליון
קרא עוד
ערר 1399/17 עויסאת ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
12.12.2017 | פסיקה
קרא עוד
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה דחופה מטעם העוררים להודעת המשיבה מהיום
07.12.2017 | תגובה
קרא עוד
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' הרחבת טיעון מטעם העוררים
02.02.2017 | ערעור
קרא עוד
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' הרחבת טיעון מטעם העוררים
02.02.2017 | ערעור
קרא עוד
ערר 1399/17 - עוויסאת ואח' נ' שר הפנים ואח' ערר דחוף, בקשה בהולה למתן צו ארעי וצו ביניים ובקשה להרחבת טיעון
26.01.2017 | ערעור
קרא עוד
הנדון: הודעה על ביטול מעמד על פי סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (קונבר)
25.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: נוהל חדש בנושא התנהלות מאבטחים בלשכתכם? יחס משפיל כלפי בני משפחת קונבר. אירוע מיום: 18.1.2017
22.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: טיעונים בכתב נגד הודעה על כוונה לשלול את היתרי השהייה של ___ עוויסאת, ת"ז ____. בקשה ע"ש הגב' קונבר ת"ז ______ הודעה מיום 10.1.2017
18.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: טיעונים בכתב נגד הודעה על כוונה לשלול מעמד של תושבות קבע ע"ש הגב' ____ קונבר, ת"ז ______ הודעה מיום 10.1.2017
18.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: טיעון בכתב לאור הודעה על כוונה לביטול מעמד וסירוב בקשה לרישום ילדים מאת ___ קונבר, ת.ז. ____ עבור ילדיה
17.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: הודעה על כוונה לשלול מעמד של תושבות קבע מגב' ___ קונבר, ת"ז___; ממר ___ קונבר, ת"ז___; מגב' ___ קונבר, ת"ז ___; וממר ___ קונבר, ת"ז ___
10.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: הודעה על כוונה לפעול על פי סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (גב' קונבר)
10.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: הודעה על כוונה לפעול על פי סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (גב' סחר, מר מאשור)
10.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד