ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה דחופה מטעם העוררים להודעת המשיבה מהיום המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה דחופה מטעם העוררים להודעת המשיבה מהיום
כתבי בי דין | תגובה | 07.12.2017
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה דחופה מטעם העוררים להודעת המשיבה מהיום
תגובת המוקד להגנת הפרט בעררים נגד החלטת משרד הפנים לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה בני משפחה של מבצע פיגוע דריסה בינואר 2017. המוקד מגיב להודעת המדינה כי בכוונתה להחזיר את הארבעה לשלב הראיונות בפניה. הוא מדגיש כי הטיעונים שעומדים בבסיס הזימונים החדשים שונים במהותם מאלו שנגדם הוגשו העררים, וכי הם מהווים ניסיון לצאת ידי חובה תוך פגיעה בזכות העוררים להליך הוגן, ומשמעותם הודאה כי נפל פגם מהותי בהליכים שהתקיימו עד עתה, ועל כן על החלטת השר להתבטל, ועל העררים להימחק.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט בעררים נגד החלטת משרד הפנים לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה בני משפחה של מבצע פיגוע דריסה בינואר 2017. המוקד מגיב להודעת המדינה כי בכוונתה להחזיר את הארבעה לשלב הראיונות בפניה. הוא מדגיש כי הטיעונים שעומדים בבסיס הזימונים החדשים שונים במהותם מאלו שנגדם הוגשו העררים, וכי הם מהווים ניסיון לצאת ידי חובה תוך פגיעה בזכות העוררים להליך הוגן, ומשמעותם הודאה כי נפל פגם מהותי בהליכים שהתקיימו עד עתה, ועל כן על החלטת השר להתבטל, ועל העררים להימחק.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות