הנדון: טיעונים בכתב נגד הודעה על כוונה לשלול את היתרי השהייה של ___ עוויסאת, ת"ז ____. בקשה ע"ש הגב' קונבר ת"ז ______ הודעה מיום 10.1.2017 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: טיעונים בכתב נגד הודעה על כוונה לשלול את היתרי השהייה של ___ עוויסאת, ת"ז ____. בקשה ע"ש הגב' קונבר ת"ז ______ הודעה מיום 10.1.2017
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 18.01.2017
הנדון: טיעונים בכתב נגד הודעה על כוונה לשלול את היתרי השהייה של ___ עוויסאת, ת"ז ____. בקשה ע"ש הגב' קונבר ת"ז ______ הודעה מיום 10.1.2017
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעקבות הודעתו על הכוונה לשלול את מעמדו של פלסטיני, בנה של תושבת ירושלים ושל אב תושב הגדה המערבית החי בישראל בהיתרי שהייה מתחדשים. בינואר 2017 ביצע דודו פיגוע דריסה בירושלים. המוקד מציין כי משרד הפנים נימק את שלילת ההיתר בכך ש"מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דעא"ש", וטוען שאין לסרב לבקשת איחוד משפחות מטעמים הקשורים בבן משפחתו של המזמין (האם, במקרה זה), שכן ניתן לדחות בקשה על סמך שיקולי ביטחון רק אם אלה נוגעים למחזיק ההיתר עצמו. המוקד מדגיש כי הצעיר לא נחקר ולא נחשד בקשר לפיגוע שביצע דודו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעקבות הודעתו על הכוונה לשלול את מעמדו של פלסטיני, בנה של תושבת ירושלים ושל אב תושב הגדה המערבית החי בישראל בהיתרי שהייה מתחדשים. בינואר 2017 ביצע דודו פיגוע דריסה בירושלים. המוקד מציין כי משרד הפנים נימק את שלילת ההיתר בכך ש"מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דעא"ש", וטוען שאין לסרב לבקשת איחוד משפחות מטעמים הקשורים בבן משפחתו של המזמין (האם, במקרה זה), שכן ניתן לדחות בקשה על סמך שיקולי ביטחון רק אם אלה נוגעים למחזיק ההיתר עצמו. המוקד מדגיש כי הצעיר לא נחקר ולא נחשד בקשר לפיגוע שביצע דודו.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות