הנדון: __קונבר ת"ז ______ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: __קונבר ת"ז ______
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 07.12.2017
הנדון: __קונבר ת"ז ______
זימונה של פלסטינית שהחזיקה בהיתרי שהייה זמניים ל"ראיון משלים" במשרד הפנים בעקבות ההחלטה לגרשה. האישה נשואה לאחיו למחצה של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. המוקד להגנת הפרט הגיש ערר על ההחלטה לגרשה, ובעקבות הערות בית הדין החליט משרד הפנים לזמן אותה לראיון נוסף. בזימון יש טיעונים חדשים לשלילת ההיתר, כגון הבעת תמיכה של "רבים מתושבי הכפר" [ג'בל מוכבר] – שאין דבר בינה לבינם – "במפגעים והזדהות עם פיגועי טרור", "האדרת פיגועי טרור והמפגעים, לצד הבעת התמיכה הציבורית בהם ובבני משפחתם", הערכת גורמי הביטחון כי שלילת מעמדה תרתיע, ו"אווירה התומכת בפיגועי טרור, תוך קיום פולחן אישיות למפגעים" השוררת, לטענת משרד הפנים, בשכונה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
זימונה של פלסטינית שהחזיקה בהיתרי שהייה זמניים ל"ראיון משלים" במשרד הפנים בעקבות ההחלטה לגרשה. האישה נשואה לאחיו למחצה של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. המוקד להגנת הפרט הגיש ערר על ההחלטה לגרשה, ובעקבות הערות בית הדין החליט משרד הפנים לזמן אותה לראיון נוסף. בזימון יש טיעונים חדשים לשלילת ההיתר, כגון הבעת תמיכה של "רבים מתושבי הכפר" [ג'בל מוכבר] – שאין דבר בינה לבינם – "במפגעים והזדהות עם פיגועי טרור", "האדרת פיגועי טרור והמפגעים, לצד הבעת התמיכה הציבורית בהם ובבני משפחתם", הערכת גורמי הביטחון כי שלילת מעמדה תרתיע, ו"אווירה התומכת בפיגועי טרור, תוך קיום פולחן אישיות למפגעים" השוררת, לטענת משרד הפנים, בשכונה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות