הנדון: טיעון בכתב לאור הודעה על כוונה לביטול מעמד וסירוב בקשה לרישום ילדים מאת ___ קונבר, ת.ז. ____ עבור ילדיה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: טיעון בכתב לאור הודעה על כוונה לביטול מעמד וסירוב בקשה לרישום ילדים מאת ___ קונבר, ת.ז. ____ עבור ילדיה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 17.01.2017
הנדון: טיעון בכתב לאור הודעה על כוונה לביטול מעמד וסירוב בקשה לרישום ילדים מאת ___ קונבר, ת.ז. ____ עבור ילדיה
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעקבות החלטתו לבטל את מעמדם של אח ואחות בני עשר ושמונה שדודם ביצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. האחים בנים לתושבת ישראל ותושב הגדה המערבית ויש להם מעמד ארעי. משרד הפנים מנמק את שלילת המעמד בכך ש"מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דעא"ש". המוקד טוען כי מדובר בילדים קטנים אשר אינם אשמים בפיגוע שביצע דודם, והואיל ואינם רשומים בשטחים תשאיר אותם שלילת המעמד נטולי כל מעמד בעולם. המוקד מדגיש כי החלטת משרד הפנים סותרת את חוק האזרחות ואת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, פוגעת בזכות לחיי משפחה ונגועה בשיקולים זרים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעקבות החלטתו לבטל את מעמדם של אח ואחות בני עשר ושמונה שדודם ביצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. האחים בנים לתושבת ישראל ותושב הגדה המערבית ויש להם מעמד ארעי. משרד הפנים מנמק את שלילת המעמד בכך ש"מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דעא"ש". המוקד טוען כי מדובר בילדים קטנים אשר אינם אשמים בפיגוע שביצע דודם, והואיל ואינם רשומים בשטחים תשאיר אותם שלילת המעמד נטולי כל מעמד בעולם. המוקד מדגיש כי החלטת משרד הפנים סותרת את חוק האזרחות ואת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, פוגעת בזכות לחיי משפחה ונגועה בשיקולים זרים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות