נמנע ניסיון ענישה קולקטיבית כלפי ילדים: בעקבות התערבות המוקד, חזר בו משרד הפנים מהכוונה לשלול את מעמדם של שני קטינים ילידי ירושלים המזרחית בגין קרבתם למפגע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
12.12.2018
נמנע ניסיון ענישה קולקטיבית כלפי ילדים: בעקבות התערבות המוקד, חזר בו משרד הפנים מהכוונה לשלול את מעמדם של שני קטינים ילידי ירושלים המזרחית בגין קרבתם למפגע
נמנע ניסיון ענישה קולקטיבית כלפי ילדים: בעקבות התערבות המוקד, חזר בו משרד הפנים מהכוונה לשלול את מעמדם של שני קטינים ילידי ירושלים המזרחית בגין קרבתם למפגע
ביום 10.1.2017 הודיע שר הפנים, כי בכוונתו לשלול את מעמדם בישראל של בני משפחתו המורחבת של מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים. בין מקבלי ההודעה שני ילדים, אח ואחות בני 8 ו-10 שנים אותה עת, אחייניו של מבצע הפיגוע.

הילדים נולדו בירושלים ומתגוררים בה מרבית ימיהם. אמם ושני אחיהם הקטנים הינם תושבי קבע בירושלים, ואביהם הוא תושב השטחים במקור. בשל התמהמהות הרשויות בטיפול בענייני המשפחה, לא נרשמו שני הילדים כתושבי קבע בעיר מיד עם הולדתם; רק בשנת 2016 ניתן להם מעמד ארעי לשנתיים, שלאחריהן היו אמורים להשתדרג לתושבי קבע.

ביום 17.1.2017 שלח המוקד למשרד הפנים טיעונים בכתב נגד הכוונה לשלול את מעמדם של שני הילדים. בפנייתו הדגיש המוקד כי מדובר לא רק בחפים מפשע שאין להם כל נגיעה למעשה דודם, אלא בתמימים גמורים, ילדים קטנים שיוותרו ללא כל מעמד בעולם אם יממש השר את כוונתו.

מספר ימים לאחר מכן, שלל השר בפועל את מעמדם של קרובי המפגע, אך לא עשה כן בנוגע לשני הילדים. יצוין, כי הליכים שונים עודם מתנהלים, בעניין שלילת מעמדם של בני משפחתו הבוגרים של המפגע, שאף הם לא חטאו בדבר. נראה כי השר השכיל שלא לממש את כוונת העוועים לבטל את הליכי רישומם של הילדים, אך הוא נמנע מלהצהיר על כך, ועניינם נותר בלתי מוכרע.

המוקד שב ופנה למשרד הפנים מדי חודש בחודשו, למעלה מעשר פעמים, בבקשה לקבל הכרעה בכתב בעניינם של הילדים, אך מכתביו נותרו ללא מענה. בחלוף למעלה משנה למן משלוח ההודעה על הכוונה לשלול את מעמדם של הילדים, ובטרם יפקע המעמד הארעי בו הם מחזיקים, הגיש המוקד למשרד הפנים בקשה לשדרג את מעמדם למעמד של קבע, בהתאם לנהלי רישום ילדים.

כשבוע לאחר מכן, ביום 5.3.2018, נמסר למוקד טלפונית ממשרד הפנים, כי הבקשה לקבוע תור לשדרוג מעמד הילדים מסורבת. בלית ברירה, הגיש המוקד ביום 26.3.2018 ערר לבית הדין לעררים, בבקשה להורות למשרד הפנים לקבוע לאלתר תור לשדרוג מעמדם של הילדים. בערר קבל המוקד על התנהלותו הפסולה של משרד הפנים המסרב במתכוון לפעול לקידום שדרוג המעמד – לו זכאים הילדים על פי החוק והנהלים. המוקד ציין, כי משרד הפנים עתיד לפגוע קשות בזכויות היסוד של הילדים, ובעיקר בזכויותיהם לביטוח בריאות ולחינוך, אם ימשיך עיכוב ההליכים גם לאחר המועד בו הם אמורים לקבל מעמד של קבע. עוד ציין המוקד, כי מדובר בפגיעה קשה בזכות החוקתית לחיי המשפחה, וכן בעיקרון טובת הילד.

על אף החלטת בית הדין, שניתנה למחרת היום, ולפיה על משרד הפנים להשיב לערר בתוך 30 יום, הוסיף משרד הפנים להתמהמה. ביום 3.7.2018, לאחר המתנה של למעלה משלושה חודשים, פנה המוקד לבית הדין במחאה על העיכוב המתמשך, ודרש כי יקבע דיון בערר, וזה נקבע ליום 12.12.2018.

והנה, יום לפני הדיון בערר, ביום 11.12.2018, שלח משרד הפנים הודעה לפיה מעמדם של הילדים שודרג, ומשכך מתבקש בית הדין להורות על מחיקת הערר. הערר נמחק בהמשך בהסכמת המוקד, ועל משרד הפנים הוטל תשלום הוצאות משפט בסך של 2,500 ₪.

כך הסתיימה לה התעמרות המדינה בילדים, שנמשכה כמעט שנתיים, ונסתם הגולל על ניסיון ענישה קולקטיבית נלוז במיוחד.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 10.1.2017 הודיע שר הפנים, כי בכוונתו לשלול את מעמדם בישראל של בני משפחתו המורחבת של מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים. בין מקבלי ההודעה שני ילדים, אח ואחות בני 8 ו-10 שנים אותה עת, אחייניו של מבצע הפיגוע.

הילדים נולדו בירושלים ומתגוררים בה מרבית ימיהם. אמם ושני אחיהם הקטנים הינם תושבי קבע בירושלים, ואביהם הוא תושב השטחים במקור. בשל התמהמהות הרשויות בטיפול בענייני המשפחה, לא נרשמו שני הילדים כתושבי קבע בעיר מיד עם הולדתם; רק בשנת 2016 ניתן להם מעמד ארעי לשנתיים, שלאחריהן היו אמורים להשתדרג לתושבי קבע.

ביום 17.1.2017 שלח המוקד למשרד הפנים טיעונים בכתב נגד הכוונה לשלול את מעמדם של שני הילדים. בפנייתו הדגיש המוקד כי מדובר לא רק בחפים מפשע שאין להם כל נגיעה למעשה דודם, אלא בתמימים גמורים, ילדים קטנים שיוותרו ללא כל מעמד בעולם אם יממש השר את כוונתו.

מספר ימים לאחר מכן, שלל השר בפועל את מעמדם של קרובי המפגע, אך לא עשה כן בנוגע לשני הילדים. יצוין, כי הליכים שונים עודם מתנהלים, בעניין שלילת מעמדם של בני משפחתו הבוגרים של המפגע, שאף הם לא חטאו בדבר. נראה כי השר השכיל שלא לממש את כוונת העוועים לבטל את הליכי רישומם של הילדים, אך הוא נמנע מלהצהיר על כך, ועניינם נותר בלתי מוכרע.

המוקד שב ופנה למשרד הפנים מדי חודש בחודשו, למעלה מעשר פעמים, בבקשה לקבל הכרעה בכתב בעניינם של הילדים, אך מכתביו נותרו ללא מענה. בחלוף למעלה משנה למן משלוח ההודעה על הכוונה לשלול את מעמדם של הילדים, ובטרם יפקע המעמד הארעי בו הם מחזיקים, הגיש המוקד למשרד הפנים בקשה לשדרג את מעמדם למעמד של קבע, בהתאם לנהלי רישום ילדים.

כשבוע לאחר מכן, ביום 5.3.2018, נמסר למוקד טלפונית ממשרד הפנים, כי הבקשה לקבוע תור לשדרוג מעמד הילדים מסורבת. בלית ברירה, הגיש המוקד ביום 26.3.2018 ערר לבית הדין לעררים, בבקשה להורות למשרד הפנים לקבוע לאלתר תור לשדרוג מעמדם של הילדים. בערר קבל המוקד על התנהלותו הפסולה של משרד הפנים המסרב במתכוון לפעול לקידום שדרוג המעמד – לו זכאים הילדים על פי החוק והנהלים. המוקד ציין, כי משרד הפנים עתיד לפגוע קשות בזכויות היסוד של הילדים, ובעיקר בזכויותיהם לביטוח בריאות ולחינוך, אם ימשיך עיכוב ההליכים גם לאחר המועד בו הם אמורים לקבל מעמד של קבע. עוד ציין המוקד, כי מדובר בפגיעה קשה בזכות החוקתית לחיי המשפחה, וכן בעיקרון טובת הילד.

על אף החלטת בית הדין, שניתנה למחרת היום, ולפיה על משרד הפנים להשיב לערר בתוך 30 יום, הוסיף משרד הפנים להתמהמה. ביום 3.7.2018, לאחר המתנה של למעלה משלושה חודשים, פנה המוקד לבית הדין במחאה על העיכוב המתמשך, ודרש כי יקבע דיון בערר, וזה נקבע ליום 12.12.2018.

והנה, יום לפני הדיון בערר, ביום 11.12.2018, שלח משרד הפנים הודעה לפיה מעמדם של הילדים שודרג, ומשכך מתבקש בית הדין להורות על מחיקת הערר. הערר נמחק בהמשך בהסכמת המוקד, ועל משרד הפנים הוטל תשלום הוצאות משפט בסך של 2,500 ₪.

כך הסתיימה לה התעמרות המדינה בילדים, שנמשכה כמעט שנתיים, ונסתם הגולל על ניסיון ענישה קולקטיבית נלוז במיוחד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות