שר הפנים הודיע על כוונתו לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית, בני משפחתו של מבצע הפיגוע בארמון הנציב: הארבעה זומנו מהיום למחר לשימוע לקראת שלילת מעמדם; המוקד: "התנהלותכם בלתי מתקבלת על הדעת... מעלה חשש כי מדובר אך במראית עין של הליך שימוע. אנו דורשים כי תדחו את השימוע" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
11.01.2017
שר הפנים הודיע על כוונתו לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית, בני משפחתו של מבצע הפיגוע בארמון הנציב: הארבעה זומנו מהיום למחר לשימוע לקראת שלילת מעמדם; המוקד: "התנהלותכם בלתי מתקבלת על הדעת... מעלה חשש כי מדובר אך במראית עין של הליך שימוע. אנו דורשים כי תדחו את השימוע"
שר הפנים הודיע על כוונתו לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית, בני משפחתו של מבצע הפיגוע בארמון הנציב: הארבעה זומנו מהיום למחר לשימוע לקראת שלילת מעמדם; המוקד: "התנהלותכם בלתי מתקבלת על הדעת... מעלה חשש כי מדובר אך במראית עין של הליך שימוע. אנו דורשים כי תדחו את השימוע"
בני משפחה נוספים התבקשו הבוקר, 11.1.2017, להגיע למשטרה לשם קבלת הודעה על שלילת מעמדם בישראל.

לקריאת מכתב המוקד למשרד הפנים מיום 10.1.2017

לקריאת מכתב המוקד ליועץ המשפטי לממשלה מיום 11.1.2017
הדפסה הדפסה
שיתוף
בני משפחה נוספים התבקשו הבוקר, 11.1.2017, להגיע למשטרה לשם קבלת הודעה על שלילת מעמדם בישראל.

לקריאת מכתב המוקד למשרד הפנים מיום 10.1.2017

לקריאת מכתב המוקד ליועץ המשפטי לממשלה מיום 11.1.2017
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות