הנדון: השגה בדבר כוונה להחרים ולהרוס את בית משפחתם של מר קונבר ת.ז , גב' קונבר, ת.ז , וגב' קונבר, ת.ז המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה בדבר כוונה להחרים ולהרוס את בית משפחתם של מר קונבר ת.ז , גב' קונבר, ת.ז , וגב' קונבר, ת.ז
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 17.01.2017
הנדון: השגה בדבר כוונה להחרים ולהרוס את בית משפחתם של מר קונבר ת.ז , גב' קונבר, ת.ז , וגב' קונבר, ת.ז
השגת המוקד להגנת על כוונת הצבא לאטום את המרתף ויחידת הדיור בבית משפחתו בג'אבל מוכבר של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. בבית גרים הוריו של האיש, אשתו וארבעת ילדיהם הקטנים. המוקד טוען כי אטימת הבית תפגע בחפים מפשע, בניגוד למשפט הבינלאומי, וכי לא מתקיימת תכלית ההרתעה שבבסיס ההחלטה. בנוסף טוען המוקד כי ההחלטה על האטימה אינה מידתית לאור היקף הפגיעה בקטינים ואי ידיעתה של המשפחה שהאיש מתכוון לבצע פיגוע. המוקד מציין כי אטימת יחידת הדיור בקומה העליונה עלולה לגרום נזק חמור לחלקים אחרים של הבניין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת על כוונת הצבא לאטום את המרתף ויחידת הדיור בבית משפחתו בג'אבל מוכבר של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. בבית גרים הוריו של האיש, אשתו וארבעת ילדיהם הקטנים. המוקד טוען כי אטימת הבית תפגע בחפים מפשע, בניגוד למשפט הבינלאומי, וכי לא מתקיימת תכלית ההרתעה שבבסיס ההחלטה. בנוסף טוען המוקד כי ההחלטה על האטימה אינה מידתית לאור היקף הפגיעה בקטינים ואי ידיעתה של המשפחה שהאיש מתכוון לבצע פיגוע. המוקד מציין כי אטימת יחידת הדיור בקומה העליונה עלולה לגרום נזק חמור לחלקים אחרים של הבניין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות