בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 23.02.2017
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פסק דין
דחיית עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לא לאטום מרתף ויחידת דיור בג'בל מוכבר השייכים למשפחתו של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. בפסק הדין כתב השופט דנציגר כי "הקושי בהפעלת סנקציה של הריסת בתים כלפי חפים מפשע מתעצם כאשר בבינוי מושא צו ההריסה מתגוררים ילדים קטינים". ואולם, נוכח חומרת הפיגוע, והיות שהאטימה "צפויה להתבצע ביחס ליחידת המגורים שבה התגוררו המחבל ובני משפחתו בלבד", לא מצא השופט מקום להתערבות בית המשפט בהחלטה. השופטת ברון התייחסה בדבריה לחוות הדעת העדכנית שהציג השב"כ וסברה כי התמונה העולה מחוות הדעת אינה כה ברורה "ובכל מקרה היא מעוררת שאלות נוקבות".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לא לאטום מרתף ויחידת דיור בג'בל מוכבר השייכים למשפחתו של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. בפסק הדין כתב השופט דנציגר כי "הקושי בהפעלת סנקציה של הריסת בתים כלפי חפים מפשע מתעצם כאשר בבינוי מושא צו ההריסה מתגוררים ילדים קטינים". ואולם, נוכח חומרת הפיגוע, והיות שהאטימה "צפויה להתבצע ביחס ליחידת המגורים שבה התגוררו המחבל ובני משפחתו בלבד", לא מצא השופט מקום להתערבות בית המשפט בהחלטה. השופטת ברון התייחסה בדבריה לחוות הדעת העדכנית שהציג השב"כ וסברה כי התמונה העולה מחוות הדעת אינה כה ברורה "ובכל מקרה היא מעוררת שאלות נוקבות".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות