בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 23.01.2017
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לא לאטום את המרתף ויחידת הדיור בבית משפחתו בג'בל מוכבר של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. בבית גרים הוריו של האיש, אשתו וארבעת ילדיהם הקטנים. המוקד טוען כי אטימת הבית תפגע בחפים מפשע, בניגוד למשפט הבינלאומי, וכי לא מתקיימת תכלית ההרתעה שבבסיס ההחלטה; כי ההחלטה על האטימה אינה מידתית לאור היקף הפגיעה בקטינים ואי ידיעתה של המשפחה שהאיש מתכוון לבצע פיגוע; וכי אטימת יחידת הדיור בקומה העליונה עלולה לגרום נזק חמור לחלקים אחרים של הבניין. לבסוף מבקש המוקד כי בית המשפט יורה למדינה להציג מחקר בדבר האפקטיביות של הריסה ואטימה עונשיות כהרתעה.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לא לאטום את המרתף ויחידת הדיור בבית משפחתו בג'בל מוכבר של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. בבית גרים הוריו של האיש, אשתו וארבעת ילדיהם הקטנים. המוקד טוען כי אטימת הבית תפגע בחפים מפשע, בניגוד למשפט הבינלאומי, וכי לא מתקיימת תכלית ההרתעה שבבסיס ההחלטה; כי ההחלטה על האטימה אינה מידתית לאור היקף הפגיעה בקטינים ואי ידיעתה של המשפחה שהאיש מתכוון לבצע פיגוע; וכי אטימת יחידת הדיור בקומה העליונה עלולה לגרום נזק חמור לחלקים אחרים של הבניין. לבסוף מבקש המוקד כי בית המשפט יורה למדינה להציג מחקר בדבר האפקטיביות של הריסה ואטימה עונשיות כהרתעה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות