המוקד להגנת הפרט - הנדון: מתן אישור להורי קרבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעולות האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר
חזרה לעמוד הקודם
23.03.2017|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: מתן אישור להורי קרבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעולות האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר

פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות מתן אישור להורי קורבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעולת האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר. המוקד מזכיר כי בבית שהצבא אטם גרו אשתו של המפגע וארבעת ילדיהם הפעוטים, להם לא היתה יד באירוע. המוקד טוען כי מדובר בצעד מקומם וסר טעם, שכן "הפיכת הסנקציה המנהלית של אטימת בית מגורים למחזה לצפייה, מזכירה את אותן תקופות אפלות בהן בוצעה הענישה בכיכר העיר".

נושאים קשורים