הנדון: מתן אישור להורי קרבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעולות האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מתן אישור להורי קרבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעולות האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 23.03.2017
הנדון: מתן אישור להורי קרבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעולות האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות מתן אישור להורי קורבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעולת האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר. המוקד מזכיר כי בבית שהצבא אטם גרו אשתו של המפגע וארבעת ילדיהם הפעוטים, להם לא היתה יד באירוע. המוקד טוען כי מדובר בצעד מקומם וסר טעם, שכן "הפיכת הסנקציה המנהלית של אטימת בית מגורים למחזה לצפייה, מזכירה את אותן תקופות אפלות בהן בוצעה הענישה בכיכר העיר".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות מתן אישור להורי קורבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעולת האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר. המוקד מזכיר כי בבית שהצבא אטם גרו אשתו של המפגע וארבעת ילדיהם הפעוטים, להם לא היתה יד באירוע. המוקד טוען כי מדובר בצעד מקומם וסר טעם, שכן "הפיכת הסנקציה המנהלית של אטימת בית מגורים למחזה לצפייה, מזכירה את אותן תקופות אפלות בהן בוצעה הענישה בכיכר העיר".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות