המוקד להגנת הפרט - הנדון: מכתבכם בנושא "מתן אישור להורי קרבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעילות האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר"
חזרה לעמוד הקודם
25.05.2017|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: מכתבכם בנושא "מתן אישור להורי קרבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעילות האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר"

תגובת משרד המשפטים לפניית המוקד להגנת הפרט בעקבות מתן אישור להורי קורבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעולת האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר. משרד המשפטים מודיע כי סוכם כי מכאן ולהבא לא יאושרו בקשות מעין אלו.

נושאים קשורים