הנדון: מכתבכם בנושא "מתן אישור להורי קרבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעילות האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מכתבכם בנושא "מתן אישור להורי קרבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעילות האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר"
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 25.05.2017
הנדון: מכתבכם בנושא "מתן אישור להורי קרבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעילות האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר"
תגובת משרד המשפטים לפניית המוקד להגנת הפרט בעקבות מתן אישור להורי קורבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעולת האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר. משרד המשפטים מודיע כי סוכם כי מכאן ולהבא לא יאושרו בקשות מעין אלו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת משרד המשפטים לפניית המוקד להגנת הפרט בעקבות מתן אישור להורי קורבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעולת האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר. משרד המשפטים מודיע כי סוכם כי מכאן ולהבא לא יאושרו בקשות מעין אלו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות