משרד המשפטים למוקד: לא יאושרו שוב בקשות של משפחות של קורבנות פיגועים לצפות בהריסה/אטימה של בתי משפחותיהם של המפגעים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
28.05.2017
משרד המשפטים למוקד: לא יאושרו שוב בקשות של משפחות של קורבנות פיגועים לצפות בהריסה/אטימה של בתי משפחותיהם של המפגעים
משרד המשפטים למוקד: לא יאושרו שוב בקשות של משפחות של קורבנות פיגועים לצפות בהריסה/אטימה של בתי משפחותיהם של המפגעים
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות