בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פרוטוקול המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פרוטוקול
כתבי בי דין | אחר | 13.02.2017
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פרוטוקול
פרוטוקול הדיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להימנע מאטימת המרתף ויחידת הדיור בבית בג'בל מוכבר השייך למשפחתו של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. במהלך הדיון התייחסו השופטים לגילם הצעיר של הילדים בבית (בין תשעה חודשים לשבע שנים). לשאלת השופט דנציגר, האם בהחלטת המדינה ניתן משקל לכך שהאלמנה וילדיה ייפגעו על לא עוול בכפם, השיבה המדינה כי הפסיקה הקיימת "לא מונעת שימוש בתקנה גם כשיש חפים מפשע שנפגעים, כולל קטינים שהתגוררו בבית". בדיון נשאו דברים הוריהם של חלק מהרוגי הפיגוע.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פרוטוקול הדיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להימנע מאטימת המרתף ויחידת הדיור בבית בג'בל מוכבר השייך למשפחתו של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. במהלך הדיון התייחסו השופטים לגילם הצעיר של הילדים בבית (בין תשעה חודשים לשבע שנים). לשאלת השופט דנציגר, האם בהחלטת המדינה ניתן משקל לכך שהאלמנה וילדיה ייפגעו על לא עוול בכפם, השיבה המדינה כי הפסיקה הקיימת "לא מונעת שימוש בתקנה גם כשיש חפים מפשע שנפגעים, כולל קטינים שהתגוררו בבית". בדיון נשאו דברים הוריהם של חלק מהרוגי הפיגוע.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות