בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף תגובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 09.02.2017
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף תגובה מטעם המשיב
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לא לאטום את המרתף ויחידת הדיור בבית משפחתו בג'בל מוכבר של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. המדינה טוענת כי אטימת המבנה חיונית להרתעת מפגעים פוטנציאליים נוספים. המדינה מוסיפה כי טענות המוקד נגד הפעלתה של תקנה 119 נדחו פעם אחר פעם על ידי בית המשפט, וכי תכלית האטימה היא הרתעה, ולא ענישה כפי שטוען המוקד. המדינה מוסיפה כי בידיה חוות דעת עדכנית בדבר האפקטיביות של הריסה ואטימה של בתים, ובאישור בית המשפט היא תציג "את החומר החסוי האמור, בהסכמת העותרים ובמעמד צד אחד".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לא לאטום את המרתף ויחידת הדיור בבית משפחתו בג'בל מוכבר של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. המדינה טוענת כי אטימת המבנה חיונית להרתעת מפגעים פוטנציאליים נוספים. המדינה מוסיפה כי טענות המוקד נגד הפעלתה של תקנה 119 נדחו פעם אחר פעם על ידי בית המשפט, וכי תכלית האטימה היא הרתעה, ולא ענישה כפי שטוען המוקד. המדינה מוסיפה כי בידיה חוות דעת עדכנית בדבר האפקטיביות של הריסה ואטימה של בתים, ובאישור בית המשפט היא תציג "את החומר החסוי האמור, בהסכמת העותרים ובמעמד צד אחד".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות