עת"ם 34490-03-18 - חאמד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
עת"ם 34490-03-18 - חאמד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 15.03.2018
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת היתר כניסה לישראל לאשתו של פלסטיני המוחזק בכלא רמון לצורך ביקור אצלו. האישה לא ראתה את בעלה למעלה משנה וחצי. המוקד מציין כי האישה תבקר אצל בעלה באמצעות הסעה של הצלב האדום המביאה אותה ישירות לכלא, בלי לעצור בישראל, וכי במהלך הביקור מפרידה זגוגית בין המבקרת לבין הכלוא כך שגם אם נשקפת ממנה סכנה, הרי שזו נמוכה מאוד, ואף יש למדינה אפשרות להגביר את הפיקוח. המוקד טוען שהחלטת המדינה אינה סבירה, אינה מידתית, פוגעת בזכות האישה ובעלה לחיי משפחה ומנוגדת לכללי המנהל התקין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות