עת"ם 34490-03-18 - חאמד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית כתב תגובה ובקשה לסילוק על הסף המוקד להגנת הפרט
עת"ם 34490-03-18 - חאמד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית כתב תגובה ובקשה לסילוק על הסף
כתבי בי דין | תגובה | 23.05.2018
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת היתר כניסה לישראל לאשתו של פלסטיני המוחזק בכלא רמון לשם ביקור אצלו. המדינה מבקשת כי בית המשפט ידחה את העתירה על הסף "בהעדר עילה להתערבותו", או לחלופין ידחה את העתירה הואיל ונגד האישה מוזנת מניעה ביטחונית. המדינה טוענת כי לאישה אין זכות כללית להיכנס לתחומי מדינת ישראל, וכי גורמי הביטחון אף סבורים שהיא עלולה לסכן את ביטחון המדינה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות