המוקד להגנת הפרט - הנדון: קדם בג"ץ בעניין איתור העצור הקטין____ אבו עישה, ת"ז ___
חזרה לעמוד הקודם
03.09.2018|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: קדם בג"ץ בעניין איתור העצור הקטין____ אבו עישה, ת"ז ___

קדם בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט בעקבות אי-מסירת פרטים על מקום החזקתו של קטין בן 15 שנעצר בחברון על ידי כוחות הביטחון. המוקד פנה בקדם בג"ץ זה לאחר שחלפו שלושה ימים ממועד המעצר, שבמהלכם לא יידע שום גורם את המשפחה על מקום החזקת הקטין ואף המוקד לא הצליח לקבל מהרשויות מידע על מקום הימצאו. המוקד מציין כי בשל גילו הצעיר הקטין טרם הנפיק תעודת זהות, ועולה חשש שאין התאמה בין פרטיו כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין הפלסטיני לבין פרטיו במרשם שבידי הצבא. המוקד מוסיף שמשפחת הקטין מודאגת ומעוניינת למנות לו עורך דין.

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים

נושאים קשורים