הנדון: קדם בג"ץ בעניין איתור העצור הקטין____ אבו עישה, ת"ז ___ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: קדם בג"ץ בעניין איתור העצור הקטין____ אבו עישה, ת"ז ___
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 03.09.2018
הנדון: קדם בג"ץ בעניין איתור העצור הקטין____ אבו עישה, ת"ז ___
קדם בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט בעקבות אי-מסירת פרטים על מקום החזקתו של קטין בן 15 שנעצר בחברון על ידי כוחות הביטחון. המוקד פנה בקדם בג"ץ זה לאחר שחלפו שלושה ימים ממועד המעצר, שבמהלכם לא יידע שום גורם את המשפחה על מקום החזקת הקטין ואף המוקד לא הצליח לקבל מהרשויות מידע על מקום הימצאו. המוקד מציין כי בשל גילו הצעיר הקטין טרם הנפיק תעודת זהות, ועולה חשש שאין התאמה בין פרטיו כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין הפלסטיני לבין פרטיו במרשם שבידי הצבא. המוקד מוסיף שמשפחת הקטין מודאגת ומעוניינת למנות לו עורך דין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קדם בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט בעקבות אי-מסירת פרטים על מקום החזקתו של קטין בן 15 שנעצר בחברון על ידי כוחות הביטחון. המוקד פנה בקדם בג"ץ זה לאחר שחלפו שלושה ימים ממועד המעצר, שבמהלכם לא יידע שום גורם את המשפחה על מקום החזקת הקטין ואף המוקד לא הצליח לקבל מהרשויות מידע על מקום הימצאו. המוקד מציין כי בשל גילו הצעיר הקטין טרם הנפיק תעודת זהות, ועולה חשש שאין התאמה בין פרטיו כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין הפלסטיני לבין פרטיו במרשם שבידי הצבא. המוקד מוסיף שמשפחת הקטין מודאגת ומעוניינת למנות לו עורך דין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות