הנדון: הנחיה חדשה האוסרת על כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר ארז המוקד להגנת הפרט
הנדון: הנחיה חדשה האוסרת על כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר ארז
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 18.10.2018
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לשקול מחדש את ההחלטה לאסור כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר ארז. המוקד טוען שלהחלטה השלכות קשות על חייהן של משפחות שבהן אחד מבני הזוג ישראלי והאחר עזתי, ועל זכותם של ישראלים לבקר את קרוביהם ברצועה מטעמים הומניטאריים. בנוסף מדגיש המוקד שאין זה תקין שההחלטה לא פורסמה באמצעי התקשורת ושתוכנה לא הובא לידיעתם של ארגוני זכויות האדם המסייעים לאנשים אלו. המוקד מוסיף שהמדינה התחייבה בפני בג"ץ כי כניסתו של ציבור זה תתאפשר גם בזמני עימות ובלבד שאין לכך מניעה ביטחונית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות