המוקד להגנת הפרט במכתב דחוף לצבא: יש להסיר את ההנחיה החדשה האוסרת על כניסתם של אזרחי ישראל ותושביה לרצועת עזה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
21.10.2018
המוקד להגנת הפרט במכתב דחוף לצבא: יש להסיר את ההנחיה החדשה האוסרת על כניסתם של אזרחי ישראל ותושביה לרצועת עזה
המוקד להגנת הפרט במכתב דחוף לצבא: יש להסיר את ההנחיה החדשה האוסרת על כניסתם של אזרחי ישראל ותושביה לרצועת עזה

תושבי הרצועה הנשואים לתושבות או אזרחיות ישראל אינם רשאים לגור בישראל עם בנות זוגם, בשל המגבלות שמטיל חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003. בנות הזוג הישראליות נאלצות לפיכך לחלק את חייהן בין ישראל לעזה, והן תלויות באישור הצבא כדי להיכנס לעזה אף לצורך ביקור בלבד בביתן שברצועה. ואם לא די בכך שמשפחות נאלצות להתפצל, מעת לעת מודיע לפתע הצבא על החלטתו להקפיא את כניסתם של ישראלים לרצועת עזה, ובתוך כך מעמיק את הפגיעה בזכותם הבסיסית של פלסטינים לחיי משפחה.


ביום 18.10.2018 הודיע הצבא במסגרת שיחת טלפון עם נציגת המוקד להגנת הפרט, כי ישנה הנחיה ביטחונית מיום קודם לכן האוסרת על כניסת ישראלים לרצועת עזה "עד להודעה חדשה". בו ביום, פנה המוקד במכתב דחוף לצבא בטענה, כי הנחיה זו מהווה פגיעה קשה בזכותם של אזרחי ישראל ותושביה, שלהם בני זוג וילדים ברצועת עזה. המוקד הדגיש, כי המדינה התחייבה בפני בית המשפט העליון לאפשר את כניסתם של ישראלים אלה לעזה גם בזמני עימות, בכפוף להיעדר מניעה ביטחונית פרטנית. לבסוף, טען המוקד כי אין זה סביר שהחלטה מסוג זה, המשפיעה על חייהם של רבים, לא פורסמה באמצעי התקשורת ותוכנה לא הובא לידיעתם של ארגוני זכויות האדם המטפלים בישראלים המבקשים להיכנס לעזה.


במכתבו, דרש המוקד כי פרטי החלטת הצבא יישלחו אליו בכתב ויובאו לידיעת הציבור, וביקש כי הצבא ישקול מחדש את החלטתו הגורפת. זאת, לנוכח השלכותיה הקשות על המשפחות החצויות בין ישראל לרצועת עזה ועל אזרחי ותושבי ישראל המבקשים לבקר, מטעמים הומניטריים, קרובים המתגוררים ברצועה.


בהמשך לפניית המוקד, בבירור נוסף שנערך ביום 21.10.2018 נמסר כי ההנחיה הפוגענית בוטלה.


הדפסה הדפסה
שיתוף

תושבי הרצועה הנשואים לתושבות או אזרחיות ישראל אינם רשאים לגור בישראל עם בנות זוגם, בשל המגבלות שמטיל חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003. בנות הזוג הישראליות נאלצות לפיכך לחלק את חייהן בין ישראל לעזה, והן תלויות באישור הצבא כדי להיכנס לעזה אף לצורך ביקור בלבד בביתן שברצועה. ואם לא די בכך שמשפחות נאלצות להתפצל, מעת לעת מודיע לפתע הצבא על החלטתו להקפיא את כניסתם של ישראלים לרצועת עזה, ובתוך כך מעמיק את הפגיעה בזכותם הבסיסית של פלסטינים לחיי משפחה.


ביום 18.10.2018 הודיע הצבא במסגרת שיחת טלפון עם נציגת המוקד להגנת הפרט, כי ישנה הנחיה ביטחונית מיום קודם לכן האוסרת על כניסת ישראלים לרצועת עזה "עד להודעה חדשה". בו ביום, פנה המוקד במכתב דחוף לצבא בטענה, כי הנחיה זו מהווה פגיעה קשה בזכותם של אזרחי ישראל ותושביה, שלהם בני זוג וילדים ברצועת עזה. המוקד הדגיש, כי המדינה התחייבה בפני בית המשפט העליון לאפשר את כניסתם של ישראלים אלה לעזה גם בזמני עימות, בכפוף להיעדר מניעה ביטחונית פרטנית. לבסוף, טען המוקד כי אין זה סביר שהחלטה מסוג זה, המשפיעה על חייהם של רבים, לא פורסמה באמצעי התקשורת ותוכנה לא הובא לידיעתם של ארגוני זכויות האדם המטפלים בישראלים המבקשים להיכנס לעזה.


במכתבו, דרש המוקד כי פרטי החלטת הצבא יישלחו אליו בכתב ויובאו לידיעת הציבור, וביקש כי הצבא ישקול מחדש את החלטתו הגורפת. זאת, לנוכח השלכותיה הקשות על המשפחות החצויות בין ישראל לרצועת עזה ועל אזרחי ותושבי ישראל המבקשים לבקר, מטעמים הומניטריים, קרובים המתגוררים ברצועה.


בהמשך לפניית המוקד, בבירור נוסף שנערך ביום 21.10.2018 נמסר כי ההנחיה הפוגענית בוטלה.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות